Phó Giáo sư Hoàng Tùng làm Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Thiên Ân
08:16 - 18/11/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 17/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng. Ảnh: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng sinh năm 1976. Ông tốt nghiệp khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng (nay là Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) năm 1998, sau đó học thạc sĩ và làm tiến sĩ tại Pháp.

Ông là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội từ năm 2000. Năm 2019, ông đảm nhận vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Ngoài tân Hiệu trưởng Hoàng Tùng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 2 Phó Hiệu trưởng là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Anh và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có quy mô đào tạo khoảng 20.000 sinh viên, gồm hai hình thức chính quy và vừa học vừa làm.

Trường có sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức; đồng kiến tạo vì sự phát triển bền vững của xã hội và đất nước.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội định hướng trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng.

Bình luận của bạn

Bình luận