Petrovietnam ra chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí cho sản xuất điện trong năm 2024 và thời gian tới

PV
14:23 - 13/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tâp đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa ban hành Chỉ thị số 1418 ngày 11/3/2024 về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí cho sản xuất điện năm 2024 và những năm tới.

Petrovietnam chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí cho sản xuất điện trong năm 2024

Chỉ thị nêu rõ, sản xuất điện và cung cấp khí cho sản xuất điện là một trong năm lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Petrovietnam. Trong những năm qua, Tập đoàn luôn đảm bảo cung ứng điện và cung cấp khí cho sản xuất điện đầy đủ, kịp thời; hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đáp ứng tối đa nhu cầu huy động điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần quan trọng giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Petrovietnam ra chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí cho sản xuất điện trong năm 2024 và thời gian tới- Ảnh 1.

Petrovietnam chỉ thị đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần quan trọng giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 05) đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, an ninh cung cấp điện cho sản xuất – kinh doanh của đất nước trong thời gian tới; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn chỉ thị: Quán triệt 04 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 03 nhiệm vụ giao Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và 05 nhiệm vụ giao chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện tại Chỉ thị 05; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể đối với từng nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao với quyết tâm, nỗ lực cao nhất đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện, cung cấp khí cho sản xuất điện theo kế hoạch đề ra trong năm 2024 và thời gian tới.

Về nhiệm vụ cụ thể, lãnh đạo Tập đoàn, Người đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công bám sát tình hình, chủ động đưa ra các giải pháp đảm bảo xử lý kịp thời các công việc và giải quyết các tồn tại, vướng mắc thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của mình liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng thời kiến nghị giải pháp trình Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn kịp thời xem xét, quyết định.

Tập đoàn giao các Ban Kinh tế Đầu tư, Văn phòng Tập đoàn, Ban Tổng hợp phối hợp với các Ban chức năng, các đơn vị thành viên Tập đoàn thường xuyên cập nhật, tổng hợp kết quả xử lý từng nhiệm vụ; định kỳ báo cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn tại cuộc họp: Hội đồng thành viên và Ban Điều hành, giao ban Trưởng ban/Văn phòng, giao ban CEO hàng tháng...

Yêu cầu các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trưởng các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, Người đại diện/Người đại diện phần vốn của Petrovietnam tại các đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Bình luận của bạn

Bình luận