Người mới ngồi ghế Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia là ai?

Quang Minh
11:17 - 19/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ông Lê Ngọc Sơn vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Petrovietnam thay cho ông Lê Mạnh Hùng đã được bổ nhiệm chức chủ tịch Tập đoàn Dầu khí.

Chân dung tân Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí

Ngày 18/3, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có quyết định 1592-QĐ/DKVN ngày 18/3/2024 về việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn. Theo quyết định này, Hội đồng Thành viên Petrovietnam bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Petrovietnam, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Được biết, cựu Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch Tập đoàn Dầu khí, cho tới nay, chức vụ Tổng giám đốc đã được giao lại cho ông Lê Ngọc Sơn.

Người mới ngồi ghế Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia là ai?- Ảnh 1.

Chân dung Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Ngọc Sơn.

Trước đó, ngày 15/3, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam giữ chức vụ Thành viên HĐTV Tập đoàn.

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972. Trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Đánh giá và quản lý mỏ dầu khí; Kỹ sư Công nghệ khoan khai thác dầu khí.

Tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn có quá trình công tác gần 30 năm trong ngành Dầu khí với nhiều vị trí công tác khác nhau. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông Lê Ngọc Sơn từng giữ chức vụ Trưởng ban Khai thác Dầu khí Tập đoàn, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc. Từ tháng 3/2021 đến nay, ông Lê Ngọc Sơn là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phụ trách lĩnh vực E&P.

Năm 2023, tổng doanh thu toàn Petrovietnam đạt 942,8 nghìn tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, cao hơn 11,6 nghìn tỷ đồng so với kỷ lục năm 2022 Tập đoàn thiết lập (931,2 nghìn tỷ đồng), tương đương 9,2% GDP cả nước.

Tập đoàn thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đạt 151,8 nghìn tỷ đồng, vượt 94% lần kế hoạch năm, chiếm khoảng 9,4% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; năm 2023 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 57,0% kế hoạch năm.

Bình luận của bạn

Bình luận