Ngân hàng nào đang được Kho bạc Nhà nước gửi gần 100.000 tỉ đồng?

Trang Linh
16:46 - 28/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Số tiền Kho bạc Nhà nước gửi 3 ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank trong quý 1 năm 2024 với số tiền trên 94.000 tỉ đồng.

kho bạc nhà nước

Kho bạc Nhà nước gửi 3 ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank số tiền trên 94.000 tỉ đồng trong quý 1 năm 2024. Ảnh: Ngọc Anh

Lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng của Kho bạc Nhà nước

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 của BIDV, VietcomBank và VietinBank, số tiền gửi của Kho bạc Nhà nước cho thấy số tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng này tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm với số tiền gửi đạt 94.000 tỉ đồng.

Tại BIDV, Kho bạc Nhà nước có số dư tiền gửi là 40.000 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn và hơn 5.500 tỉ đồng tiền gửi không kỳ hạn. Con số này tăng gấp đôi so với số dư hơn 19.000 tỉ đồng gửi vào cuối năm 2023.

Tại VietinBank, Kho bạc Nhà nước có số dư tiền gửi đến cuối quý 1/2024 là 45.445 tỉ đồng, gấp đôi so với cuối năm 2023.

Số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Vietcombank thấp nhất trong 3 ngân hàng quốc doanh, chỉ hơn 3.300 tỉ đồng, nhưng cũng gấp hơn 4 lần so với cuối 2023.

Tính tới cuối năm 2023, trong gần 7 năm, gần 7,8 triệu tỉ đồng tiền nhàn rỗi của ngân quỹ Nhà nước được gửi có kỳ hạn ở ngân hàng thương mại, hưởng lãi 25.100 tỉ đồng.

Ngân quỹ Nhà nước là toàn bộ tiền mặt tại các đơn vị Kho bạc; các khoản tiền của Nhà nước có trên các tài khoản của Kho bạc mở tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Hiện, ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi được sử dụng theo các thứ tự ưu tiên, là cho ngân sách Nhà nước vay để bù đắp bội chi, trả nợ gốc và tạm ứng khi nguồn thu chưa về kịp. Số tiền này được gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại theo nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh lãi suất và mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ.

Để tối đa lợi ích từ nguồn tiền nhàn rỗi, Kho bạc Nhà nước thường gửi tiền thanh toán (không kỳ hạn) và có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Đây là nguồn vốn tốt mà nhiều ngân mong muốn.

Trước đây, lượng lớn tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng nằm dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn với số dư thường xuyên duy trì ở mức cả trăm nghìn tỉ đồng.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước sẽ được kết chuyển về Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thay vì để qua đêm tại ngân hàng thương mại như trước đây. Đồng thời, các ngân hàng sẽ phải đấu thầu công khai để được nhận tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc.

Quy định này thúc đẩy Kho bạc Nhà nước cơ cấu lại tiền gửi tại ngân hàng theo hướng giảm tiền gửi không kỳ hạn, tăng tiền gửi có kỳ hạn. Các ngân hàng cũng được nhận các khoản tiền gửi có tính ổn định hơn.


Bình luận của bạn

Bình luận