Năm 2024 đổi giấy phép lái xe, người dân cần lưu ý gì?

Lam Linh
11:32 - 24/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo quy định của pháp luật, sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn khi tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính. Vậy trong năm 2024, những trường hợp nào bắt buộc phải đi đổi và thi lại giấy phép lái xe?

Năm 2024 đổi giấy phép lái xe, người dân cần lưu ý gì?- Ảnh 1.

Kể từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Ảnh minh họa từ IT

Giấy phép lái xe (còn gọi là Bằng lái xe) là một loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người đã đạt kết quả kỳ sát hạch nhằm đảm bảo cho người đó có đủ điều kiện lưu thông trên đường bằng một số loại xe cơ giới như xe ô tô, xe máy.

Chẳng hạn như người dân muốn điều khiển xe máy thì bắt buộc phải có giấy phép lái xe máy hay muốn lái xe ô tô khi tham gia giao thông thì phải có bằng lái xe ô tô tương ứng với loại ô tô mà mình đang điều khiển.

Theo quy định của pháp luật, người tham gia giao thông không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng là hành vi vi phạm giao thông và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Bởi bên cạnh một số loại giấy phép lái xe có giá trị sử dụng là vô thời hạn thì còn có một số loại giấy phép lái xe có thời hạn sử dụng nhất định.

Những trường hợp cần đi đổi giấy phép lái xe

Điều 17 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT) quy định những loại giấy phép lái xe sau có thời hạn sử dụng nhất định:

- Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.
- Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.
- Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp.

Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên thì những người có giấy phép lái xe hạng A4, B2 được cấp vào tháng 1/2014 phải đi đổi giấy phép lái xe trước tháng 1/2024.

Với người có giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FR được cấp từ tháng 1/2019 thì trước tháng 1/2024 cũng cần phải đi đổi lại giấy phép lái xe để có đủ điều kiện tham giao lưu thông trên đường bằng các phương tiện giao thông.

Quy định đổi giấy phép lái xe

Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định đổi giấy phép lái xe như sau:

- Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.

- Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

- Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Năm 2024 đổi giấy phép lái xe, người dân cần lưu ý gì?- Ảnh 3.

Theo quy định, người điều khiển ô tô sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng. Ảnh minh họa từ IT

Những trường hợp bắt buộc phải thi lại giấy phép lái xe

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT thì những trường hợp bắt buộc phải thi lại giấy phép lái xe mà không được xin cấp lại bao gồm:

- Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

+ Từ 3 tháng đến dưới 1 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

+ Từ 1 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

- Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:

- Quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;

- Quá hạn sử dụng từ 1 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe năm 2024

- Đối với hình thức cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp:

Căn cứ theo quy định tại Mục 2 Biểu mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng ban hành kèm theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định cụ thể mức lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe là: 135.000 đồng/lần.

- Đối với hình thức cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe online:

Điều 8 Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định về mức lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) online như sau:

+ Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến:

Kể từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

Kể từ ngày 1/1/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí theo quy định.

Sử dụng giấy phép lái xe hết thời hạn bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 800.000 đồng - 2.000.000 đồng đối với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 3 tháng;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên.