Một số khoản phụ cấp thay đổi sau khi tăng mức lương cơ sở

Dũng Minh
18:27 - 22/05/2023

Theo Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Chính phủ mới ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng và đã thực hiện từ ngày 1/7/2019 (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Như vậy, mức lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 1/7/2023 sẽ tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành đang áp dụng.

Một số khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở cũng sẽ thay đổi theo. Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thì cán bộ, công chức, viên chức được hưởng các loại phụ cấp theo lương cơ sở bao gồm:

Một số khoản phụ cấp thay đổi sau khi tăng mức lương cơ sở - Ảnh 1.