Mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Dũng Minh
15:44 - 16/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Tại Hà Nội, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023.

Theo Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 7/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước và sau ngày thi, có những mốc thời gian quan trọng các thí sinh cần lưu ý sau đây:

Mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023  - Ảnh 1.

Bình luận của bạn

Bình luận