Không bắt buộc đổi Giấy phép lái xe mô tô, xe máy cấp trước năm 2012 sang thẻ PET

10:29 - 30/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giao thông vận tải đã phản hồi kiến nghị của cử tri về việc cần có lộ trình phù hợp đổi Giấy phép lái xe cấp trước năm 2012 sang thẻ PET.

Không bắt buộc đổi Giấy phép lái xe mô tô, xe máy cấp trước năm 2012 sang thẻ PET- Ảnh 1.

Ảnh: chinhphu.vn

Bộ Giao thông vận tải phản hồi kiến nghị về lộ trình đổi Giấy phép lái xe cấp trước năm 2012 sang thẻ PET

Phản hồi kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về kiến nghị cần có lộ trình phù hợp đổi Giấy phép lái xe cho những trường hợp được cấp trước năm 2012, Bộ Giao thông vận tải cho biết, Quyết định số 1207/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định: “Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET theo mẫu quy định được đưa vào sử dụng kể từ ngày 1/7/2012 và áp dụng cho các trường hợp: cấp mới, cấp đổi cho người có Giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng; cấp lại cho người có Giấy phép lái xe bị mất, hỏng”.

Từ quy định trên, đối với Giấy phép lái xe ô tô vật liệu giấy bìa được cấp trước năm 2012 đều đã được cấp đổi theo thời hạn ghi trên Giấy phép lái xe.

Giấy phép lái xe mô tô, xe máy vật liệu giấy bìa được cấp trước năm 2012 (trên giấy phép ghi: không có thời hạn). Theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định: “Việc đổi Giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được khuyến khích thực hiện trước ngày 31/2/2020”.

"Đối với Giấy phép lái xe mô tô, xe máy thì không có quy định bắt buộc người dân phải thực hiện việc đổi giấy phép lái xe", Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Giấy phép lái xe được phân chia thành 11 hạng. Trong số này, ba hạng Giấy phép không có thời hạn gồm A1 (lái xe mô tô hai bánh dung tích xilanh từ 50cm3 đến dưới 175cm3), A2 (lái xe mô tô hai bánh dung tích xilanh từ 175cm3 trở lên và các loại xe quy định cho Giấy phép hạng A1) và A3 (lái mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho Giấy phép hạng A1 và các xe tương tự).

Theo quy định hiện hành, người dân có thể đăng ký cấp đổi Giấy phép lái xe trực tiếp tại cơ quan cấp phép hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Mức lệ phí cho một lần đổi Giấy phép lái xe là 135.000 đồng.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ