Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra từ ngày 26-29/6

Thiên Ân
16:16 - 22/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức thông báo lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, kỳ thi được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra từ ngày 26-29/6- Ảnh 1.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào cuối tháng 6. Ảnh: IT

Ngày 22/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1277/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2024. Trong đó:

- Ngày 26/6/2024: làm thủ tục dự thi;

- Ngày 27, 28/6/2024: tổ chức coi thi;

- Ngày 29/6/2024: dự phòng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17/7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

Trong tháng 4 và tháng 5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cho tất cả các địa phương.