Khi nào diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024?

Thiên Ân
11:39 - 15/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến tổ chức vào ngày 21, 22/6 hoặc ngày 26, 27/6.

kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ảnh: Thiên Ân

Tại hội nghị tuyển sinh năm 2024, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện có 2 phương án về ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Cụ thể, phương án 1, dự kiến thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 21, 22/6. Phương án 2 dự kiến tổ chức vào ngày 26, 27/6.

Như vậy, cả hai phương án về thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đều sớm hơn so với năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, quy định rõ các môn thi trong quy chế thi để thí sinh thuận lợi hơn trong công tác đăng ký. Để bảo đảm chế độ ưu tiên cho thí sinh tránh bị nhầm lẫn trong quá trình đăng ký thi, các đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh; yêu cầu thí sinh có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản và mật khẩu.

Quy định rõ trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi. Ngoài quy định các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi để phục vụ cho việc làm bài thi, thì điểm mới là bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi. Các quy định đối với thí sinh chỉ thi 1 hoặc 2 môn thành phần trong bài thi tổ hợp (thí sinh tự do).

Về mặt nghiệp vụ chuyên môn công tác ra đề thi, bổ sung thêm các yêu cầu đối với khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách trong kỳ thi. Trong đó, làm rõ thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi để thí sinh và các bên tham gia quá trình tổ chức thi nắm rõ và không vi phạm theo quy định bí mật nhà nước. Quy định cụ thể trong quy chế các vòng của khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách và nhiệm vụ của các vòng để bảo đảm phù hợp với quá trình triển khai của các cá nhân và đơn vị tham gia tổ chức thi.

Bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm để tạo sự công bằng cho thí sinh dự thi và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay.

Ngoài ra, còn có một số thay đổi chủ yếu về mặt kỹ thuật khác của các hội đồng ra đề, coi thi, chấm thi hoặc đưa các nội dung từ hướng dẫn tổ chức thi mọi năm vào trong quy chế để tính thống nhất thực hiện cao hơn trong quá trình tổ chức thi.