Khánh Hoà hoàn thành đợt tập huấn đánh giá Công dân học tập

PV
13:02 - 17/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN về tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập giai đoạn 2021-2030 từ 8-14/5.

Khánh Hoà hoàn thành đợt tập huấn đánh giá Công dân học tập

Ông Trần Quang Mẫn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các nội dung tại lớp tập huấn.

Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức 4 lớp tập huấn trong cả đợt về việc triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Bên cạnh đó hướng dẫn sử dụng những tính năng mới cập nhật trên hệ thống công cụ phần mềm đánh giá Công dân học tập cho Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn và các trường phổ thông,  đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Tổng số học viên tham dự của 4 lớp là gần 200 người cả đợt tập huấn.

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hoà

Các học viên tham dự lớp tập huấn xây dựng mô hình Công dân học tập tại tỉnh Khánh Hoà.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến những văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và của UBND tỉnh Khánh Hoà về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập. 

Đặc biệt, học viên được cập nhật những nội dung mới theo Quyết định 324/QĐ-KHVN của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và cách quản lý, thực hành sử dụng được bộ công cụ phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập.

Bình luận của bạn

Bình luận