Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp khuyến học giai đoạn 2024-2030

TTH
14:34 - 14/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các đơn vị gồm: Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2030.

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp khuyến học giai đoạn 2024-2030- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hoà và các cơ quan đơn vị quyết tâm thực hiện tốt công tác khuyến học giai đoạn 2024-2030.

Tại hội nghị này, các bên đã thảo luận, trao đổi, đề xuất một số nội dung liên quan chương trình phối hợp như đẩy mạnh tuyên truyền phong trào khuyến học, khuyến tài, củng cố phát triển tổ chức khuyến học tại tỉnh Khánh Hoà.

Sau phần thảo luận, các đơn vị đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp, trong đó tập trung vào nội dung xây dựng các mô hình học tập: Công dân học tập, Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập.

Đặc biệt, với chương trình phối hợp nhiều mặt, các bên kí kết chú trọng xây dựng mô hình Công dân học tập trong cơ quan, đơn vị, trường học, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chú trọng phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập, có nhiều sáng kiến hiệu quả, thiết thực.

Từ đó khuyến khích toàn dân học tập suốt đời, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Khánh Hoà đạt kết quả tốt nhất.

Bình luận của bạn

Bình luận