Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa: Phối hợp các lực lượng vũ trang nâng cao hiệu quả khuyến học - khuyến tài

Đắc Quang
17:25 - 30/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa thống nhất cùng các lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về khuyến học - khuyến tài trong năm 2024, trong đó tích cực tham gia các hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng và hỗ trợ giáo dục nhà trường.

Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa cùng các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về phát triển khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2024.
Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa: Phối hợp các lực lượng vũ trang nâng cao hiệu quả khuyến học - khuyến tài- Ảnh 1.

Năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai, phối hợp thực hiện hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên; tích cực tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng hiệu quả.

Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa cùng các lực lượng vũ trang nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Năm 2023, phối hợp cùng với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, các lực lượng vũ trang của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hình thức tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài, về sự học như lồng ghép nội dung vào các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, phát huy hiệu quả hệ thống phát thanh, truyền hình, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, bưu điện văn hóa xã, tủ sách, trung tâm học tập cộng đồng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được gắn với việc kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy công an, quân sự, biên phòng các cấp theo chủ trương, quy định của cấp ủy, lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo các đơn vị đều làm Chủ tịch hội khuyến học. Ban chấp hành được cơ cấu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các đoàn thể.

Các đơn vị đã tổ chức nhiều hình thức để cán bộ, chiến sĩ được học tập, chú trọng đẩy mạnh phong trào tự học, luyện tập, tự nghiên cứu ứng; gắn việc học với rèn luyện và huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác.

Lãnh đạo các đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian cho cán bộ, chiến sĩ học tập nâng cao trình độ.

Phong trào học tập suốt đời được gắn với việc "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", Công an nhân dân làm theo 6 điều Bác Hồ dạy.

Các lực lượng vũ trang của tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đoàn thể, trung tâm học tập cộng đồng điều tra, khảo sát thực trạng người mù chữ, vận động người mù chữ, tái mù chữ tham gia các lớp học xóa mù chữ.

Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các lớp giáo dục pháp luật, nhất là về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhiều địa bàn còn tổ chức học tiếng dân tộc Mông cho sĩ quan. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật trong thâm canh, canh tác các loại giống mới trong sản xuất nông - lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc.

Đặc biệt, các chương trình "Nâng bước em tới trường" và mô hình "Con nuôi Bộ đội Biên phòng", "Tiết học biên cương", "Chương trình kết nối yêu thương"… tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa trường lớp học với tổng số tiền cho các hoạt động khuyến học - khuyến tài lên đến hàng tỉ đồng.

Quỹ khuyến học được các đơn vị xây dựng với nhiều cách làm thiết thực và hiệu quả. Trong đó, Quỹ Khuyến học Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đạt 295 triệu đồng, Bộ đội Biên phòng đạt 314 triệu đồng, Công an tỉnh Thanh Hóa đạt gần 300 triệu đồng. Từ đó, các đơn vị tổ chức trao thưởng cho học sinh, sinh viên là con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; học sinh, sinh viên đạt giải, đạt điểm cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và đỗ đại học; thưởng cho cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích trong học tập, rèn luyện.

Phát huy kết quả khuyến học - khuyến tài đã đạt được, tại hội nghị, đại diện các đơn vị tham gia phối hợp đã thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2024. Trong đó, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội; xây dựng hiệu quả các mô hình học tập, nhất là mô hình "Đơn vị học tập", "Công dân học tập".

Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng và hỗ trợ giáo dục nhà trường thông qua các chương trình; Tham gia có hiệu quả vào các hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng và hỗ trợ giáo dục trong trường học; Xây dựng và phát huy hiệu quả quỹ khuyến học...