Hội Khuyến học Nghệ An: Sơ kết 2 năm thực hiện quyết định của Chính phủ về công tác khuyến học

Diệp Phương
10:34 - 13/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg, Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết phong trào "Tết Khuyến học Nghệ An" lần thứ 21, năm 2024 vào ngày 12/4 vừa qua.

Hội Khuyến học Nghệ An: Sơ kết 2 năm thực hiện quyết định của Chính phủ về công tác khuyến học- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền chủ trì hội nghị. Ảnh: Diệp Phương

Thời gian qua, việc thực hiện các Quyết định 387/QĐ-TTg phê duyệt chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" và Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" của Thủ tướng Chính phủ đã được các cấp, ban ngành tỉnh Nghệ An quan tâm, chú trọng.

Đến nay đã có 21/21 huyện tham mưu ban hành văn bản hoặc xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hội Khuyến học Nghệ An: Sơ kết 2 năm thực hiện quyết định của Chính phủ về công tác khuyến học- Ảnh 2.

Lễ trao quà Tết Khuyến học năm 2024 ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Diệp Phương

Đặc biệt, ngày 26/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TU về đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030. 

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tập huấn cho trên 200 cán bộ hội các cấp về kỹ năng nghiệp vụ công tác khuyến học và phương pháp sử dụng bộ công cụ đánh giá mô hình công dân học tập theo Quyết định 677/QĐ-TTg.

Hiện, toàn tỉnh Nghệ An có 556.862 Gia đình học tập, đạt tỉ lệ 66,7%; 7.531 Dòng họ học tập, đạt tỉ lệ 75,12%; 3.101 Cộng đồng học tập, đạt tỉ lệ 75,71%; 1.683 Đơn vị học tập, đạt tỉ lệ 78,94%; 325.101 lao động nông thôn được công nhận "Công dân học tập", đạt tỉ lệ 27,25%; 149.373 lao động công nhân, tiểu thủ công, lao động tự do được công nhận "Công dân học tập", đạt tỉ lệ 31,33%; 30.158 cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên từ cấp xã trở lên, doanh nhân, quản lý doanh nghiệp được công nhận "Công dân học tập", đạt tỉ lệ 47,16%.

Hội Khuyến học Nghệ An: Sơ kết 2 năm thực hiện quyết định của Chính phủ về công tác khuyến học- Ảnh 3.

Lễ khai bút đầu xuân gắn với việc triển khai Tết Khuyến học ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: DIệp Phương

Việc triển khai thực hiện 2 Chương trình trên đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị về khuyến học, về học tập suốt đời. 

Đặc biệt, khi triển khai thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg đã góp phần quan trọng nâng cao sự hiểu biết về tiến bộ khoa học kỹ thuật của người dân thông qua các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn.

Hội nghị cũng đã tổng kết phong trào thi đua "Tết Khuyến học Nghệ An" lần thứ 21, năm 2024. Trên cơ sở hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An, hội khuyến học các huyện và cơ sở đã tổ chức triển khai phong trào thi đua "Tết khuyến học" với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. 

Tết khuyến học 2024, toàn tỉnh Nghệ An đã vận động được gần 47 tỉ đồng, hỗ trợ gần 25 tỉ đồng cho hơn 87.000 suất học bổng/quà khuyến học.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khẳng định: Quyết định số 387/QĐ-TTg, Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và "Tết khuyến học" triển khai ở địa phương đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực, nhiệt tình của các cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Người đứng đầu Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp hội tiếp tục bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của Trung ương, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An để triển khai hiệu quả, thực chất các nội dung khuyến học trong thời gian tới.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng đã kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành. Trong đó, ông Lê Văn Hậu - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đại học Vinh được bầu bổ sung và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Bình luận của bạn

Bình luận