Nghệ An chi hơn 72 tỉ đồng cho khuyến học năm 2023

Đắc Quang
15:53 - 19/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 19/1, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và phát động phong trào thi đua “Tết khuyến học Nghệ An” lần thứ 21.

Nghệ An chi hơn 72 tỉ đồng cho khuyến học năm 2023- Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền trao Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 21/21 hội khuyến học cấp huyện; 460/460 hội khuyến học xã, phường, thị trấn với gần 890.000 hội viên, đạt tỉ lệ gần 26% dân số, tăng 112.812 hội viên so với năm 2022.

Trong năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình điểm, biên soạn bộ tài liệu tập huấn về công tác khuyến học. 

Các đơn vị cấp huyện đã mở 28 lớp tập huấn với hơn 1.628 lượt người tham gia, cấp xã đã mở 1.658 lớp tập huấn triển khai thực hiện các Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với hơn 29.567 lượt người tham gia. 

Kết quả, 66,7% số gia đình của tỉnh Nghệ An đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 75,12% dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ học tập"; 75,71 % cộng đồng đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập"; 78,94% đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị học tập".

Nghệ An chi hơn 72 tỉ đồng cho khuyến học năm 2023- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An

Trong năm qua, hội khuyến học các cấp đã huy động được trên 115 tỉ đồng vào quỹ khuyến học. Từ đó chi thưởng cho hơn 144.300 suất với hơn 72,1 tỉ đồng. Quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan trao tặng học bổng và trao thưởng cho học sinh và giáo viên hơn 6,2 tỉ đồng…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tập trung tham mưu phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài trong tình hình mới.

Nghệ An chi hơn 72 tỉ đồng cho khuyến học năm 2023- Ảnh 3.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An

Đồng thời tham mưu xây dựng đề án phát triển quỹ khuyến học trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình quỹ; triển khai chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể về đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tổ chức chương trình trao học bổng “Học không bao giờ cùng” năm 2024; phối hợp với ngành giáo dục hướng dẫn xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã”, “Đơn vị học tập cấp huyện” và tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào thi đua “Tết khuyến học Nghệ An” lần thứ 21, năm 2024. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể, tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 18 cá nhân. Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho 52 tập thể và 56 cá nhân.