Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam ký phối hợp công tác khuyến học với 7 đơn vị

Nguyễn Thị Thu
15:06 - 16/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 15/5, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam tổ chức ký chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030 với 7 cơ quan, đơn vị của tỉnh Hà Nam.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam ký phối hợp công tác khuyến học với 7 đơn vị- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam ký chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030 với 7 cơ quan, đơn vị của tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam ký chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với 7 cơ quan đơn vị: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân của tỉnh Hà Nam.

Các cơ quan, đơn vị đã ký phối hợp phải quán triệt, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí, tiêu chuẩn về xây dựng xã hội học tập, "Đơn vị học tập", "Công dân học tập". 

Mặt khác, phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào. 

Có thể kể đến các cuộc vận động như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, xây dựng "Quỹ vì người nghèo" gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam giúp em viết tiếp ước mơ đến trường với các mô hình nhân văn sâu sắc "Con nuôi đơn vị", "Con đỡ đầu đơn vị", "Cùng em đến trường"; 

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam xây dựng quỹ "Xã hội công đoàn", "Mái ấm công đoàn".

Hội Liên hiệp Phụ nữ, duy trì và phát triển quỹ "Tiếp bước cho em đến trường", Chương trình "Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương".

Đoàn thanh niên tỉnh Hà Nam ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện "Vì đàn em thân yêu", phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", "Thắp sáng đường quê".

Hội Nông dân tỉnh Hà Nam với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", mô hình "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", gương "Nông dân sáng tạo, khởi nghiệp"… 

Chương trình ký kết đã tạo động lực và sức lan tỏa cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Hà Nam phát triển một bước tiến mới. 

Bình luận của bạn

Bình luận