Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên giao ban cụm khuyến học

Hà Phong
12:51 - 05/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 5/7, tại Ninh Thuận, cụm thi đua khuyến học số 6 gồm các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên giao ban cụm khuyến học- Ảnh 1.

6 tháng đầu năm 2024, Hội khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, Hội Khuyến học Việt Nam, trong đó tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm và tiếp tục thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hội Khuyến học các tỉnh trong Cụm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021-2030" và Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030"; một số tỉnh phối hợp với trường chính trị tham mưu Tỉnh ủy phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hội viên năm 2024.

Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên giao ban cụm khuyến học- Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú Nghiêm Xuân Ngọc, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Cụm trưởng Cụm thi đua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tham mưu thực hiện báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".

Hội Khuyến học các tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Hội Khuyến học cấp huyện tham mưu Thành/Huyện ủy và UBND cùng cấp triển khai các Chương trình của Thủ tướng Chính phủ; đưa tiêu chí xây dựng các mô hình học tập vào tiêu chí thi đua của cơ quan, đơn vị và đánh giá Đảng bộ hàng năm. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024, thực hiện thường xuyên, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.

Tổng số Hội Khuyến học cơ sở trong cụm hiện có: 1.189, có chi hội khuyến học: 13.968, ban Khuyến học: 6.172. So với năm 2023 tăng 116 chi hội.
Tổng số Hội viên hiện có là 2.191.958 hội viên. So với năm 2023 tăng 77.086 hội viên. Tỉ lệ hội viên/dân số đạt: 20,74%.
Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên giao ban cụm khuyến học- Ảnh 3.

Năm 2024, hầu hết các tỉnh đã phát triển thêm hội viên, những tỉnh có tỉ lệ hội viên cao và tăng so với năm 2023 bao gồm: Đắk Lắk (26,35%), Đắk Nông (23,20%), Bình Định (23,22%), Ninh Thuận (21,66%).

Hội Khuyến học các tỉnh đã tổ chức tập huấn với nội dung triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phần mềm đánh giá "Công dân học tập".

Các đơn vị đã triển khai kế hoạch đăng ký xây dựng các mô hình học tập: Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập lồng ghép, phối hợp việc đăng ký thực hiện các mô hình học tập gắn với gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã nông thôn mới; phường đạt chuẩn đô thị văn minh,

Tỉ lệ đăng ký các mô hình học tập năm 2024 so với năm 2023: Gia đình học tập tăng 11,64%; dòng họ học tập tăng 4,07%; cộng đồng học tập tăng 7,5%; đơn vị học tập tăng 10%; Công dân học tập tăng 2,37%
Các tỉnh đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp liên quan: Tỉnh Lâm Đồng (25 đơn vị), Bình Định (11 đơn vị), Khánh Hòa (10 đơn vị), Kon Tum (8 đơn vị), Đắk Lắk (5 đơn vị), Phú Yên (7 đơn vị), Gia Lai (5 đơn vị), Ninh Thuận (5 đơn vị), Đắk Nông (2 đơn vị).
Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên giao ban cụm khuyến học- Ảnh 4.

Hội Khuyến học các tỉnh phối hợp với ngành giáo dục thực hiện các nhiệm vụ:

- Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, khen thưởng học sinh xuất sắc; khen thưởng giáo viên tiêu biểu và hỗ trợ các thầy cô giáo khó khăn đang bị bệnh hiểm nghèo; vận động học sinh trong độ tuổi đi học, học sinh có nguy cơ bỏ học ra lớp.

- Thực hiện phong trào xã hội hóa giáo dục, phối hợp với Hội cha mẹ học sinh vận động các tổ chức trong và ngoài nước, các cựu học sinh thành đạt... đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học

- Đẩy mạnh hoạt động của trung tâm giáo dục cộng đồng tại 1.268 trung tâm ở các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Hội Khuyến học các tỉnh đã tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ tiền bạc, sách vở, xe đạp... hỗ trợ những học sinh khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập, góp phần ngăn chặn học sinh bỏ học, nhằm góp phần cùng ngành giáo dục duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục.

6 tháng đầu năm 2024, tổng quỹ khuyến học đạt hơn 191 tỉ đồng (tăng hơn cùng kỳ năm trước 30,9 tỉ đồng), bình quân đạt 18.091 đồng/người dân.

Các tỉnh đã tổ chức việc trao học bổng "Học không bao giờ cùng" cho học sinh, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và người lớn tự học thành tài; tuyên dương, khen thưởng học sinh đoạt giải các kỳ thi; khen thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên giao ban cụm khuyến học- Ảnh 5.

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Tuấn

Cụm khuyến học Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Hội khuyến học các tỉnh tiếp tục tham mưu cụ thể cho các cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định 1373/QĐ-TTg, 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 gắn với xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai có hiệu quả Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt cơ chế, chính sách, hoạt động của Hội đặc thù được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhất là ở Hội Khuyến học cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; việc đăng ký và xây dựng các mô hình học tập.

Tiếp tục tổ chức tập huấn, triển khai "Công dân học tập" theo Quyết định số 324/QĐ-KHVN ngày 25/10/2023 của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030.

Đa dạng hóa các loại hình quỹ, tạo nhiều suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều phần thưởng dành cho học sinh và người lớn có thành tích học tập tốt, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phối hợp với ngành giáo dục rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, lập kế hoạch vận động, hỗ trợ các em đến trường.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tham gia hội thảo "Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới" do Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tiếp tục tổ chức ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030 với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia và đề xuất cấp ủy và chính quyền phối hợp với ngành giáo dục tập trung hướng dẫn, tổ chức hoạt động của trung tâm giáo dục cộng đồng trên địa bàn cấp xã/phường một cách hiệu quả; tổ chức hoạt động hè, chuẩn bị ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học mới (năm học 2024-2025), thực hiện Tháng 9 khuyến học và tuần lễ học tập suốt đời.

Phát hiện khen thưởng các cá nhân là hội viên, hội khuyến học đạt tiêu chuẩn "Nhân tài Đất Việt" tự học thành tài. Hội Khuyến học các tỉnh đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 theo Quy chế của Hội Khuyến học việt Nam.

Đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam tham mưu Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc cấp kinh phí hoạt động cho Hội Khuyến học cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đồng bộ trên cả nước.

Bình luận của bạn

Bình luận