Cụm Khuyến học Đông Nam Bộ giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024

Hà Phong
16:32 - 14/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 14/6, tại Bình Thuận, cụm Khuyến học các tỉnh miền Đông Nam Bộ (cụm 7) tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2024.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Cụm Khuyến học Đông Nam Bộ giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng dự Hội nghị giao ban công tác khuyến học các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Tiến Dũng

Tại Hội nghị này, công tác khuyến học của cụm các tỉnh miền Đông Nam Bộ được tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm nhằm đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, phong trào khuyến học các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì và phát triển khá toàn diện. Nhiều tỉnh, thành trong cụm đã chủ động tham mưu lãnh đạo ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. 

Việc củng cố, xây dựng tổ chức hội và công tác phát triển hội viên đạt kết quả khá tốt. Công tác vận động quỹ khuyến học khả quan. Triển khai các mô hình học tập theo Quyết định của Chính phủ mang lại kết quả tích cực và ổn định.

6 tháng đầu năm 2024, cán bộ các cấp Hội, nhất là cấp cơ sở được củng cố nhưng chưa ổn định, làm ảnh hưởng đến hoạt động của hội ở các địa phương. Kinh phí thực hiện các mô hình học tập theo 2 Quyết định của Chính phủ còn khó khăn nhất là ở cơ sở (mỗi tỉnh, thành trong cụm có cách thực hiện khác nhau).

Việc triển khai thực hiện mô hình "Công dân học tập" ở các địa phương tuy đã thực hiện được 1 năm nhưng còn gặp khó khăn, lúng túng nhất là bộ công cụ phần mềm tự đăng ký đánh giá "Công dân học tập" chưa được cải tiến, phương tiện công nghệ còn thiếu, trình độ công dân tiếp cận công nghệ chưa cao.

Các tỉnh, thành trong cụm đã khảo sát các hội cơ sở và hoàn thành việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".

Đạt được những kết quả nêu trên là do có sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự cố gắng của các cấp Hội; sự phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc; ngành Giáo dục, sự đồng hành của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm có nhiều tâm huyết vì sự nghiệp khuyến học.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động khuyến học ở một số địa phương đạt kết quả chưa cao trên một số mặt là do công tác tham mưu của các cấp Hội còn hạn chế, đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên biến động nhất là ở cấp cơ sở. Kinh phí thực hiện còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời.

Cụm Khuyến học Đông Nam Bộ giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Dũng

6 tháng cuối năm 2024, hội khuyến học các tỉnh, thành trong cụm tập trung triển khai toàn diện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục tham mưu các cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định 1373/QĐ-TTg, 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 gắn với xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai có hiệu quả Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030".

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội và hội viên trong các trường cao đẳng, đại học, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, phát triển hội viên là cán bộ đảng viên (Theo Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư).

Phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện Kết luận 49-KL/TW và 2 Chương trình đã được Chính phủ phê duyệt.

Nghiên cứu, từng bước số hóa các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, có kế hoạch phối hợp với Ngành Giáo dục - Đào tạo xây dựng phòng họp trực tuyến để kết nối với Hội Khuyến học Trung ương. Triển khai các văn bản điện tử về quản lý, hướng dẫn, kế hoạch... đến các địa phương, từng bước khắc phục việc gửi văn bản giấy. Áp dụng công nghệ vào công tác văn thư, văn phòng của Hội.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm đánh giá cho điểm Công dân học tập tại địa phương.

Tiếp tục ký kết các chương trình phối hợp với đơn vị lực lượng vũ trang và các đoàn thể trong năm 2024, tạo sự gắn kết, chia sẻ và thúc đẩy các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Định kỳ rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chương trình phối hợp giữa các cấp hội với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã ký kết.

Về phát triển quỹ khuyến học: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Quỹ năm 2024. Đa dạng hóa các loại hình quỹ, tạo nhiều suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều phần thưởng dành cho học sinh và người lớn có thành tích học tập tốt, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục trao học bổng "Học không bao giờ cùng" ở các cấp hội, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong cộng đồng góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập trong nhân dân.

Cụm Khuyến học Đông Nam Bộ giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 3.

Các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ tham luận ý kiến phát triển công tác khuyến học tại cụm. Ảnh: Tiến Dũng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng biểu dương các tỉnh thành Đông Nam Bộ đã tích cực phát triển hoạt động Hội, phát triển quỹ khuyến học, hỗ trợ được nhiều đối tượng học tập trên địa bàn. 

Sự quan tâm của người dân, của gia đình và toàn thể các cấp chính quyền địa phương lan toả, và sâu sắc hơn đối với công tác khuyến học. 

Sau 28 năm thành lập Hội Khuyến học, toàn thể các cấp Hội cũng đã nhận diện đầy đủ hơn công tác khuyến học, khuyến tài trong xã hội. Các Hội địa phương đã tập hợp được nhiều lực lượng, toàn Đảng, toàn dân tham gia vào xây dựng xã hội học tập. 

Cụm Khuyến học Đông Nam Bộ giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 4.

Cụm Khuyến học Đông Nam Bộ giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 5.

Đại diện lãnh đạo các hội khuyến học các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ tham dự Hội nghị giao ban công tác khuyến học. Ảnh: Tiến Dũng

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng mong muốn các cụm thi đua khuyến học ngày càng có thành tích tốt, có nhiều sự quan tâm của các cấp chính quyền, phong trào khuyến học lan toả nhiều đối tượng được thụ hưởng, được khích lệ, nhằm tiến tới xây dựng một xã hội không ngừng học tập. 

Đồng chí nhấn mạnh các tỉnh thành chủ động hơn nữa trong xây dựng kế hoạch, triển khai các phong trào nhằm huy động được nhiều nguồn lực, thu hút sự quan tâm của nhiều cấp, nhiều ngành, tạo cơ chế để xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại địa phương mình. 


Bình luận của bạn

Bình luận