Giao ban công tác khuyến học - khuyến tài khu vực Đông Bắc năm 2023

Đắc Quang
16:18 - 25/11/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 25/11, hội khuyến học các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc (cụm 2) tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học dự và chỉ đạo hội nghị.

Giao ban công tác khuyến học - khuyến tài khu vực Đông Bắc năm 2023- Ảnh 1.

Hội khuyến học các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc (cụm 2) tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học – khuyến tài năm 2023. Ảnh: Mỹ Lệ

Hội khuyến học các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc (cụm 2) bao gồm 8 tỉnh, thành phố bao gồm: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng.

Gần 400 tỉ đồng dành cho khuyến học – khuyến tài

Năm 2023, hội khuyến học các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc luôn quan tâm, chú trọng việc củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức hội và hội viên. Nhiều tỉnh, số hội viên/dân số đạt cao như: Hải Dương (40,1%); Quảng Ninh (33%); Thái Nguyên (29,1%); Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang từ 24-28%.

Với chức năng, nhiệm vụ, vai trò của mình, các hội đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Quyết định của Đảng và Chính phủ về khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố đã tích cực chủ động ký kết các chương trình phối hợp để đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

Đến nay một số tỉnh, thành phố có nhiều chương trình phối hợp được ký kết như Quảng Ninh (13); Hải Phòng (13); Thái Nguyên (12).

Hội khuyến học các tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác khuyến học - khuyến tài.

Bên cạnh đó, tích cực xây dựng quỹ khuyến học với tổng nguồn quỹ của 8 tỉnh, thành trong khu vực là trên 396 tỉ đồng, đạt trung bình 38.000 đồng/người dân. Một số tỉnh, thành phố có quỹ khuyến học bình quân cao như Hải Dương (76.000 đồng/người), Thái Nguyên (52.000 đồng/người), Bắc Giang (51.000 đồng/người).

Các hội khuyến học của khu vực Đông Bắc đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động xây dựng các mô hình học tập (gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và công dân học tập).

Nhiều mô hình học tập tiêu biểu đã được khen thưởng, được nhân rộng trên địa bàn các tỉnh. Qua đó góp phần thực hiện phong trào thi đua học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị

Năm 2024, hội khuyến học các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc tiếp tục duy trì củng cố phát triển các tổ chức hội và hội viên theo hướng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng, tập trung vào các địa bàn dân cư do có biến động, sáp nhập; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị theo các Đề án, Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tư tưởng lấy tự học làm cốt, học không bao giờ cùng; phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh việc triển khai các thông tư của bộ giáo dục và đào tạo về tiêu chí đánh giá Đơn vị học tập và Cộng đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai các phong trào xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn hành chính cấp xã bổ sung các chỉ số đánh giá mới; phát triển quỹ khuyến học theo hướng đa dạng, phát huy hiệu quả của các suất học bổng cho học sinh, sinh viên và các phần thưởng dành cho người lớn; tiếp tục mở rộng việc ký kết chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành và đoàn thể, tạo ra một liên minh các lực lượng gắn kết, chia sẻ và thúc đẩy các hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận các kết quả các hội khuyến học thuộc khu vực Đông Bắc đạt được trong thời gian qua.

Giao ban công tác khuyến học - khuyến tài khu vực Đông Bắc năm 2023- Ảnh 2.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Mỹ Lệ

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cuộc giao ban có ý nghĩa quan trọng, giúp các hội khuyến học trao đổi để có hoạt động thống nhất trong cụm, giúp đỡ nhau trong công tác, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến. 

Hội Khuyến học Việt Nam là hội quần chúng với tinh thần tự nguyện, các hội viên cùng nhau làm việc vì sự nghiệp khuyến học – khuyến tài, thực hiện các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam mong muốn các hội viên tiếp tục nỗ lực trong công tác, góp phần thúc đẩy sự học trong nhân dân.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã ghi nhận những kiến nghị, giải đáp những thắc mắc của hội khuyến học các tỉnh, thành phố trong cụm 2 liên quan đến vấn đề hướng dẫn về tài chính, kinh phí hoạt động, thống kê quỹ khuyến học, cơ cấu tổ chức. Đồng thời điểm lại những dấu ấn nổi bật của Hội Khuyến học Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Bình luận của bạn

Bình luận