Hiệu trưởng có được phép dạy thêm không?

Phan Anh
15:16 - 01/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Một phụ huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh nêu băn khoăn, một thầy hiệu trưởng ở huyện Bình Chánh có tổ chức dạy thêm cho học sinh, trong khi các em đã học ở trường ngày 2 buổi. Vậy, thầy hiệu trưởng dạy thêm có đúng quy định không?

Hiệu trưởng có được phép dạy thêm không?- Ảnh 1.

Giáo viên có thể dạy thêm tại nhà khi thực hiện đúng theo 5 nguyên tắc trên và không thuộc các trường hợp cấm dạy thêm. Minh hoạ: GVP

Các trường hợp không được dạy thêm Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết tại lớp để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có văn bản nào điều chỉnh việc dạy thêm của hiệu trưởng, hiệu phó. Hiện nay, Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT mới chỉ quy định chung về các trường hợp không được dạy thêm như sau:

“1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.”

Theo quy định trên, người đủ điều kiện dạy thêm (kể cả hiệu trưởng, hiệu phó) trừ trường hợp pháp luật “cấm” không được tham gia dạy thêm cho học sinh tiểu học hoặc học sinh đã được nhà trường tổ chức học 02 buổi/ngày.

Giáo viên có được dạy thêm tại nhà không?

Theo Điều 3 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, để được tổ chức hoạt động dạy thêm, người tổ chức dạy thêm phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

Thứ hai, không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

Thứ ba, đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

Thứ tư, không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

Thứ năm, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Như vậy giáo viên có thể dạy thêm tại nhà khi thực hiện đúng theo 5 nguyên tắc trên và không thuộc các trường hợp cấm dạy thêm.