Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Hà Nội thăm dò dư luận xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2023

Ngọc Ánh
16:58 - 28/11/2022

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận theo quy định đối với 12 nhà giáo.

Tính đến ngày ngày 21/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nhận được 12 hồ sơ của các Hội đồng cơ sở, gồm: 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. 

Thực hiện quy trình xét tặng tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận theo quy định đối với 12 nhà giáo.

Hà Nội thăm dò dư luận xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2023 - Ảnh 1.

Danh sách 12 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 23/11/2022 đến ngày 1/12/2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng giao thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị biết, tham gia đóng góp ý kiến và gửi về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) trước 17h00 ngày 1/12/2022.