Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục, khối mầm non ít nhất

Thiên Ân
19:00 - 08/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chính thức ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục năm học 2023-2024.

Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục, khối mầm non ít nhất - Ảnh 1.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024. Ảnh: Thiên Ân

Nghị quyết nêu rõ, điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2024, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước là 116.185 biên chế. 

Trong đó, số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố là 113.537 biên chế; số biên chế viên chức giáo dục được bổ sung theo Quyết định số 2362-QĐ/BTCTƯ ngày 6/12/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của thành phố Hà Nội năm 2024 và Quyết định số 6057-QĐ/TU ngày 13/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng biên chế của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội năm 2024 là 2.648 biên chế.

Thứ hai, giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024 phân bố cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. 

  • Dự báo thiếu hơn 55.400 biên chế giáo viên mầm non

    Dự báo thiếu hơn 55.400 biên chế giáo viên mầm nonĐỌC NGAY

Trong đó, biên chế viên chức các trường trung học phổ thông 447 biên chế; biên chế viên chức các trường trung học cơ sở 1.033 biên chế; biên chế viên chức các trường tiểu học 977 biên chế; biên chế viên chức các trường mầm non 191 biên chế.

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch;

Thực hiện việc quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao; chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc nâng mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, theo đó, giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TƯ ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Bình luận của bạn

Bình luận