Dự báo thiếu hơn 55.400 biên chế giáo viên mầm non

Thiên Ân
13:12 - 04/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, biên chế giáo viên mầm non dự báo thiếu đến năm 2030 là 55.416 biên chế.

Dự báo thiếu hơn 55.400 biên chế giáo viên mầm non- Ảnh 1.

Cần trên 55.400 giáo viên để phổ cập giáo dục trẻ 3-5 tuổi. Ảnh: NTU

Theo Báo cáo về việc xây dựng Nghị quyết Quốc hội phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, tỉ lệ huy động trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi toàn quốc đạt 93,1%; riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi huy động đạt tỉ lệ 99,8%, còn khoảng 300.000 trẻ mẫu giáo chưa được ra lớp tương ứng 6,9% trẻ mẫu giáo; có 32/63 tỉnh đã huy động trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đạt từ 95% trở lên.

Theo dự báo dân số độ tuổi của Tổng Cục thống kê, đến năm 2030 chỉ có 7/63 tỉnh tăng dân số trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi (trên 176.000 trẻ); các tỉnh còn lại đều có xu hướng giảm.

Căn cứ vào số liệu dự báo dân số độ tuổi của Tổng Cục thống kê, đồng thời theo dự báo kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của các tỉnh, thành phố đã ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự báo, đến năm 2030, số lớp mẫu giáo có xu hướng giảm chung do dân số giảm. Tuy nhiên, theo dự báo có một số tỉnh tăng dân số nên sẽ tăng lớp mẫu giáo cục bộ ở một số địa phương, dự báo tăng 1.831 lớp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, biên chế dự báo thiếu đến năm 2030 là 55.416 biên chế.

Bộ Chính trị giao biên chế theo Quyết định số 72-QĐ/TW là 13.015 biên chế; còn 26.522 chỉ tiêu sẽ được Bộ Chính trị tiếp tục giao trong giai đoạn từ 2024-2026.

Như vậy, số liệu biên chế chưa sử dụng của các tỉnh, thành phố (đến thời điểm tháng 8/2023) còn khoảng 28.413 chỉ tiêu chưa tuyển.

Tổng biên chế sẽ còn đến năm 2026 là 54.935 chỉ tiêu (trong đó có 28.413 chỉ tiêu chưa dùng và 26.522 chỉ tiêu Bộ Chính trị chưa giao theo Quyết định số 72-QĐ/TW).

Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc và việc tuyển dụng giáo viên mầm non ở nhiều địa phương không đáp ứng được nhu cầu do áp lực công việc của giáo viên mầm non rất lớn, thời gian làm việc dài, thu nhập thấp.

Về nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị, số liệu phòng học thiếu đến năm 2030 là 39.018 phòng học. Trong đó, số phòng tăng thêm do thiếu và do tăng quy mô lớp là 6.078 phòng (thiếu 4.247 phòng, tăng lớp 1.831 phòng); xây dựng thay thế phòng học chưa đạt chuẩn (bán kiên cố) 32.940 phòng; đầu tư mới 256 bộ đồ chơi ngoài trời cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập tăng thêm giai đoạn đến 2030; mua sắm thêm 6.078 bộ thiết bị, đồ dùng dạy học trong lớp cho các lớp thiếu phòng học và tăng lớp.

Nhu cầu kinh phí dự báo cần 32.126 tỉ đồng (bình quân 6.425,2 tỉ đồng/năm).

Để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giải pháp đáp ứng nhu cầu về nguồn lực thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi và Dự thảo Nghị định triển khai thực hiện Nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết có quy định cơ chế, chính sách để đảm bảo các nguồn lực thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo (Chính sách cho đối tượng trẻ em yếu thế; chính sách, cơ chế cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; cơ chế chính sách để đầu tư cho vùng khó khăn và xã hội hóa, khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập).

Thời gian trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp tháng 10/2024.