Giáo dục địa phương

FPT đề xuất đầu tư giáo dục và chuyển đổi số tại tỉnh Điện Biên

FPT đề xuất đầu tư giáo dục và chuyển đổi số tại tỉnh Điện Biên

27/04/2024 - 18:23

Ban lãnh đạo Tập đoàn FPT vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về đề xuất trao đổi hợp tác giáo dục và chuyển đổi số.

Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 của Hà Nội

Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 của Hà Nội

26/05/2023 - 10:28

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục của thành phố Hà Nội.

Xây dựng chương trình, tài liệu để thực hiện "Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội"

Xây dựng chương trình, tài liệu để thực hiện "Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội"

09/05/2023 - 17:28

Ngày 9/5, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp". Hội thảo được tổ chức nhằm có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên.

Yêu cầu các tỉnh có bộ tài liệu giáo dục địa phương riêng: Cần thiết nhưng khó thực hiện

Yêu cầu các tỉnh có bộ tài liệu giáo dục địa phương riêng: Cần thiết nhưng khó thực hiện

23/06/2022 - 12:59

Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 63 tỉnh, thành phố năm 2022 được tổ chức trong 2 ngày 22-23/6 bàn về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, kế hoạch năm học 2022-2023 và các vấn đề quan trọng liên quan đến năm học mới.