Dừng chính sách cho học sinh, sinh viên vay vốn mua máy tính học trực tuyến

Trang Linh
11:21 - 21/11/2023
Công dân & Khuyến học trên

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Dừng chính sách cho học sinh, sinh viên vay vốn mua máy tính học trực tuyến- Ảnh 1.

Học sinh học trực tuyến trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Mạnh Tùng

Theo Nghị quyết số 195/NQ-CP ban hành ngày 20/11, Chính phủ phê duyệt chủ trương dừng chương trình vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg.

Chính phủ giao Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, trên cơ sở Tờ trình số 154/TTr-BTC ngày 19/7/2023 của Bộ Tài chính.

Chính sách vay vốn mua máy tính nhằm giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn "không bị bỏ lại phía sau"

Bộ Tài chính cho biết, triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mức độ lây lan nhanh và rộng, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Chính sách này được triển khai, thực hiện đồng bộ và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Theo Bộ Tài chính, trong thời gian qua, chương trình tín dụng đã hỗ trợ hơn 80.000 học sinh, sinh viên có đủ điều kiện tiếp tục học tập trực tuyến khi bị mắc COVID-19.

Đồng thời hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập hiệu quả trong môi trường lớp học đang dần được công nghệ hóa, số hóa; góp phần thực hiện công bằng xã hội, quan tâm đến mọi người dân. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã được kiểm soát, các trường học đã tổ chức học tập trực tiếp thay vì giảng dạy trực tuyến.

Cùng với đó, tại công văn số 9368/NHCS-TDSV ngày 16/11/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo đã phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện, Ban giảm nghèo cấp xã, cùng tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn thực tế của chương trình tín dụng theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg. 

Theo tổng hợp, chỉ có 14/63 tỉnh, thành phố còn nhu cầu vay vốn với số tiền 94 tỉ đồng (đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân hết số tiền này).

Do vậy, để phù hợp với bối cảnh thực tế hiện nay, việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg là cần thiết.

Bình luận của bạn

Bình luận