Dự thảo quy chế Hội thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học

Thiên Ân
11:24 - 14/11/2023
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế Hội thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Nội dung thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật phải bảo đảm thiết thực

Theo dự thảo, nội dung thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh bảo đảm thiết thực, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi và yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông; 

Việc tổ chức cho học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, kỹ thuật bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực, sở trường, hứng thú và tự nguyện tham gia của học sinh; 

Việc tổ chức hội thi bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh.  

Dự thảo quy chế Hội thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học- Ảnh 1.

Học sinh tham gia cuộc thi khoa học, kỹ thuật. Ảnh: LĐO

Nội dung thi là kết quả thực hiện dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh thuộc các lĩnh vực của hội thi quy định. 

Dự án do 1 học sinh thực hiện gọi là dự án cá nhân, dự án do 2 học sinh thuộc cùng một cơ sở giáo dục trung học thực hiện gọi là dự án tập thể. 

Các lĩnh vực của hội thi gồm: Toán; Vật lí và Thiên văn; Hóa học; Sinh học; Tin học; Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Trái đất và Môi trường; Khoa học xã hội.

Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của hội thi, tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của ban giám khảo. 

Đơn vị đăng cai tổ chức hội thi nghiên cứu khoa học được đăng ký tối đa 5 dự án

Dự thảo nêu rõ, mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo, trường phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; mỗi đại học, trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên có dự án dự thi là một đơn vị dự thi. Mỗi đơn vị dự thi tổ chức lựa chọn các dự án đại diện cho đơn vị dự thi đăng ký tham dự hội thi với số lượng như sau:

Đối với các đơn vị dự thi là Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 3 dự án dự thi. 

Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 5 dự án dự thi. 

Đối với các đơn vị dự thi là trường phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học, trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 dự án dự thi. 

Đơn vị đăng cai tổ chức hội thi được đăng ký tối đa 5 dự án dự thi. Riêng đơn vị đăng cai tổ chức hội thi là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 10 dự án dự thi.

Thí sinh tham dự là học sinh lớp 8, 9, 10, 11, 12. Thí sinh phải có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I (nếu hội thi được tổ chức trong học kỳ II) hoặc năm học liền kề trước năm học tổ chức hội thi (nếu hội thi được tổ chức trong học kỳ I) từ mức khá trở lên. Tự nguyện tham gia và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được thực hiện 1 dự án dự thi trong 1 lần tổ chức hội thi.

Mỗi dự án dự thi có ít nhất 1 người hướng dẫn là giáo viên đang dạy tại có sở giáo dục trung học nơi học sinh đang học. Một người chỉ được hướng dẫn 1 dự án dự thi trong 1 lần tổ chức hội thi.

Hội thi được tổ chức mỗi năm 1 lần. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thi hằng năm được thông báo tại văn bản hướng dẫn tổ chức hội thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Kinh phí tổ chức hội thi từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Nội dung và mức chi cho các hoạt động của hội thi thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp có mức chi đặc thù ngoài các quy định chung của Bộ Tài chính, đơn vị đăng cai tổ chức hội thi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.   

Bình luận của bạn

Bình luận