Dự kiến sau năm 2030 sẽ thi tốt nghiệp trên máy tính đối với các môn trắc nghiệm

Ngọc Ánh
19:17 - 17/03/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 17/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Theo dự thảo, nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông.

Phương thức tổ chức thi và lộ trình thực hiện, cụ thể như sau:

Giai đoạn 2025-2030: Giữ ổn định phương thức thi trên giấy; đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thị trên máy tính).

Dự kiến sau năm 2030 sẽ thi tốt nghiệp trên máy tính đối với các môn trắc nghiệm - Ảnh 1.

Nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 dự kiến nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Quỳnh Trần

Giai đoạn sau 2030: Phấn đấu để đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Về môn thi, hình thức thi, dự thảo nêu rõ sẽ tổ chức thi theo môn, trong đó các môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử (đối với giáo dục phổ thông), Ngữ văn, Toán, Lịch sử (đối với giáo dục thường xuyên) và các môn học lựa chọn ở bậc trung học phổ thông gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Theo đó, thí sinh học chương trình trung học phổ thông dự thi 4 môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học.

Thí sinh học chương trình chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông dự thi 3 môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học.

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả các môn được xây dựng theo hướng chú trọng đánh giá năng lực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò chỉ đạo chung, ban hành quy chế và hướng dẫn tổ chức kỳ thi; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi cung cấp cho các địa phương tổ chức thi; quy định lịch thi chung; thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các địa phương chỉ đạo, tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương theo lịch thi chung của Bộ.

Xem chi tiết dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 TẠI ĐÂY