Đồng Tháp: Tập huấn đánh giá mô hình "Công dân học tập" cho cán bộ hội khuyến học chủ chốt

Đắc Quang
17:06 - 22/03/2023

Ngày 22/3, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt hội khuyến học cấp huyện, xã về đánh giá mô hình "Công dân học tập".

Đồng Tháp: Tập huấn đánh giá mô hình "Công dân học tập" cho cán bộ hội khuyến học chủ chốt - Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt hội khuyến học cấp huyện, xã về đánh giá mô hình Công dân học tập. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp: Tập huấn đánh giá mô hình "Công dân học tập" cho cán bộ hội khuyến học chủ chốt - Ảnh 2.

Các đại biểu luyện tập bộ công cụ đánh giá mô hình Công dân học tập. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp

Buổi tập huấn có trên 30 cán bộ thuộc hội khuyến học cấp tỉnh, huyện, xã tham dự, với sự thông tin của ông Nguyễn Quốc Anh - giảng viên Khoa Công nghệ Toán - Tin, Trường Đại Học Đồng Tháp.

Việc tập huấn cho cán bộ về đánh giá mô hình "Công dân học tập" nhằm từng bước thực hiện chương trình chuyển đổi số trong các cấp hội khuyến học.

Từ đó, góp phần tiết kiệm kinh phí phải in nhiều mẫu biểu đánh giá Công dân học tập theo Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 257-KH/UBND của Uỷ ban nhân dân Đồng Tháp về xây dựng mô hình công dân học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023-2030.