Đối tượng nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế?

Minh Châu
19:01 - 13/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Y tế nêu rõ nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1/11/2023.

Đối tượng nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế?- Ảnh 1.

Bộ Y tế nêu rõ nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1/11/2023. Ảnh minh họa từ ITN

Nhóm đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thi hành Nghị định số 75 của Chính phủ để hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan xác định đối tượng, tổ chức thực hiện để bảo đảm quyền lợi cho người dân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (gọi tắt là Nghị định số 75/2023/NĐ-CP).

Trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được công văn của một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP. Để bảo đảm thực hiện thống nhất, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Về nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, Bộ Y tế cho biết theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP thì người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1/11/2023, trong đó:

Trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng đã đổi tên, sáp nhập với các xã khu vực I giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 vẫn được xác định là xã khu vực I theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 nhưng sang giai đoạn 2021-2025 sáp nhập với các xã khu vực I thì tiếp tục thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và sang giai đoạn 2021-2025 vẫn được xác định là xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn nhưng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, được xác định là xã nông thôn mới thì không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP cũng bổ sung đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế, gồm: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị định này cũng sửa đổi quy định về 2 đối tượng thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng bao gồm: Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội; Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP năm 2021 và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Đối tượng hưởng 95-100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngoài ra, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP cũng bổ sung 2 đối tượng hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, gồm:

- Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

- Người dân xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP bổ sung 3 đối tượng hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, gồm:

- Vợ/chồng liệt sĩ lấy chồng/vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo trường hợp nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống.

- Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình bao gồm: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tổn thương từ 81%.

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đối tượng nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế?- Ảnh 2.

Cuối năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP với nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT từ năm 2024. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP được ban hành nhằm gỡ các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; bổ sung và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, sửa đổi mức hưởng bảo hiểm y tế và tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ, ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. 

Nghị định 75 được ban hành với sự đồng thuận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan mang ý nghĩa lớn, đưa ra các giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho ngành Y tế. Tuy nhiên, Nghị định cũng yêu cầu trách nhiệm rõ ràng cho các bên.

Bình luận của bạn

Bình luận