Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang

Hà Phong
15:02 - 11/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 11/6, Đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn làm việc tại Kiên Giang trong khuôn khổ chương trình khảo sát, kiểm tra việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW, thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang- Ảnh 1.

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-KHVN ngày 21/5/2024 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về Kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-L/TW và thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang.

Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang- Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang. Ảnh; Tiến Dũng

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang nêu rõ kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận 49-L/TW và thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" của tỉnh Kiên Giang. 

Theo đó, năm 2023 Kiên Giang có 316.976 gia đình học tập được công nhận chiếm 73,3% so tổng số hộ, công nhận 232 dòng họ học tập đạt 88,54% so với dòng họ có điều kiện, công nhận 927 cộng đồng học tập ấp, khu phố đạt 98,09% so với tổng số, công nhận 801 đơn vị học tập đạt 98,28% so với tổng số (Theo Quyết định 387/QĐ-TTg).

Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang- Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Dũng

124.499 công dân Kiên Giang đăng kí công dân học tập

Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang- Ảnh 4.

Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang- Ảnh 5.

5 kết quả nổi bật đạt được của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Kiên Giang

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập làm chuyển biến nhận thức trong nội bộ Đảng, Đoàn và các tầng lớp xã hội, các cấp, các ngành về tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Công tác tuyên truyền, củng cố, xây dựng, hệ thống tổ chức Hội Khuyến học được phát triển từ tỉnh đến cơ sở, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên. Đây là điều kiện thuận lợi để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của các cấp Hội được truyền đạt sâu rộng đến hội viên và nhân dân.

3. Cuộc vận động xây dựng các mô hình Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị, Công dân học tập được cán bộ, hội viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia; chất lượng hoạt động của các mô hình học tập ngày được nâng lên, xuất hiện nhiều gương điển hình, tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập góp phần thúc đẩy công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày phát triển.

4. Nhận thức về chủ trương và nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Phần lớn đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học nhiệt tình, tâm huyết gắn bó với công việc.

5. Sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa Hội khuyến học với ngành Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành các tổ chức có liên quan, trong xây dựng xã hội học tập là điều kiện góp phần để cán bộ, hội viên, nhân dân, từng gia đình, dòng họ trong cộng đồng có điều kiện học tập suốt đời.

6. Công tác vận động Quỹ khuyến học trên địa bàn tỉnh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội khuyến học vận dụng linh hoạt, sáng tạo nguồn lực hiện có để vận động đạt và vượt chỉ tiêu Quỹ khuyến học theo từng năm. 

Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang- Ảnh 6.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng ghi nhận nỗ lực của công tác Hội địa phương trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ảnh; Tiến Dũng

Bình luận của bạn

Bình luận