Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hoàn thành công tác kiểm tra tại Gia Lai, Kon Tum

Hà Phong
17:43 - 10/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã hoàn thành công tác khảo sát, kiểm tra thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 1373/QĐ-TTg, 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum từ ngày 5-8/6 vừa qua.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hoàn thành công tác kiểm tra tại Gia Lai, Kon Tum- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc với Hội Khuyến học, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đình Mạnh

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 49-KL/TW theo kế hoạch số 455-KH/BTGTW ngày 27/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời kiểm tra việc thực hiện các Quyết định 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương.

Theo đó, công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá đầy đủ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW và các Quyết định 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Hội Khuyến học các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện các văn bản trên.

Đồng thời, thông qua khảo sát, kiểm tra, tìm hiểu, đánh giá tình hình triển khai các nội dung sơ kết 5 năm ở các địa phương; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần Trung ương Hội trao đổi, hỗ trợ các địa phương nhằm triển khai tốt Kết luận 49-KL/TW và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã làm việc tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Đoàn đã tiến hành thu thập thông tin bằng phiếu khảo sát (mỗi địa phương 100 phiếu) về nhận thức của hội viên các cấp Hội Khuyến học về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên cơ sở các nhiệm vụ của Hội được Đảng và Nhà nước giao thông qua các văn bản: Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định 1373/QĐ-TTg, Quyết định 387/QĐ-TTg, Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1. Tại Gia Lai

Trước khi có buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai, đoàn đã có buổi khảo sát, kiểm tra thực tế tại Chi hội Khuyến học xã An Phú, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai, Hội Khuyến học thành phố Pleuku, các ban, ngành của xã An phú và 2 chi hội khuyến học thôn tiêu biểu.

Đoàn công tác nghe Chủ tịch Chi hội Khuyến học xã kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã báo cáo kết quả công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập của xã và một số đề xuất kiến nghị với cơ quan trung ương và tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai, sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện 5 năm triển khai Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Gia Lai do Chủ tịch Hội Khuyến học Gia Lai trình bày.

Các đại biểu đại diện ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai... đã phát biểu làm rõ một số nội dung đoàn công tác yêu cầu báo cáo. Trong đó nêu bật công tác tham mưu của các cấp Hội với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện Kết luận 49-KL/TW.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hoàn thành công tác kiểm tra tại Gia Lai, Kon Tum- Ảnh 2.

Đoàn công tác và các đại biểu, cán bộ khuyến học trong buổi làm việc tại xã An Phú, thành phố Pleuku tỉnh Gia Lai.

2. Tại Kon Tum

Đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cũng đã có buổi khảo sát, kiểm tra thực tế việc thực hiện Kết luận 49-KL/TW tại Hội Khuyến học xã Đăk Rơ Wa thuộc thành phố Kon Tum. Đại diện lãnh đạo địa phương, các ban, ngành của tỉnh Kon Tum và thành phố Kon Tum đã dự và tham gia các hoạt động khảo sát tại xã Đăk Rơ Wa.

Cùng ngày, đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum, môt số Hội Khuyến học các huyện, thành phố lân cận như Đắk Tô, Đắk Hà, Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum.

Tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng đánh gia cao sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương Gia Lai, Kon Tum đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng biểu dương sự cố gắng của Hội Khuyến học Gia Lai, Kon Tum đã vượt qua nhiều khó khăn để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài theo Kết luận 49-KL/TW.

Đội ngũ cán bộ khuyến học các địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong việc đưa công tác xây dựng xã hội học tập đến với đồng bào các dân tộc ít người Tây Nguyên...

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Mạnh Hùng lắng nghe và tiếp thu tất cả các ý kiến đề xuất của địa phương, của Hội Khuyến học các cấp để báo cáo cấp có thẩm quyền sớm ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập như Kết luận 49-KL/TW đã nêu.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hoàn thành công tác kiểm tra tại Gia Lai, Kon Tum- Ảnh 3.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng và đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, cán bộ khuyến học xã Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum.

Bình luận của bạn

Bình luận