Điều tra doanh nghiệp: Chuyển 40 vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra

Quang Minh
12:52 - 03/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tại buổi họp báo báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán vừa diễn ra chiều 2/7, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết đã chuyển 40 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan điều tra các cấp.

Hoạt động kiểm toán phát huy hiệu lực, hiệu quả trong năm 2023

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cho biết, năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng Kế hoạch kiểm toán bám sát các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, các vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, các vấn đề có rủi ro cao về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; bám sát Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kiểm toán Nhà nước đã tăng cường thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán Kiểm toán Nhà nước phục vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước, kiểm toán các chuyên đề phục vụ hoạt động giám sát tối cao và thực hiện theo các Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

kiểm toán

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung báo cáo tại Hội nghị. Nguồn: Kiểm toán Nhà nước

Theo đó, trong năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức thực hiện kiểm toán thành công 135 nhiệm vụ với 174 Đoàn kiểm toán và phát hành 248 Báo cáo kiểm toán; trong đó, thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách tại 25 bộ, cơ quan trung ương và 52 địa phương; thực hiện 33 nhiệm vụ kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, chiếm 26% tổng số nhiệm vụ kiểm toán theo đúng lộ trình thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển đến năm 2030; với một số cuộc kiểm toán trọng tâm, có phạm vi kiểm toán nhiều bộ ngành và địa phương. 

Theo bà Mỹ Dung, được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán, với sự cố gắng nỗ lực của toàn Ngành, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023. 

Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 40 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Đáng chú ý, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cũng cho biết, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 40 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan điều tra các cấp; 2 vụ việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý; cung cấp gần 2.000 hồ sơ, báo cáo kiểm toán cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan điều tra và các cơ quan khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. 

Được biết, trong tổng số 40 vụ việc, đến nay, các cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết xong 35 vụ việc (14 vụ việc đã khởi tố, điều tra, xử lý; 21 vụ việc có ý kiến để điều tra, giám định) và một số vụ việc khác tiếp tục điều tra, xác minh trong thời gian tới.

Bình luận của bạn

Bình luận