Vì sao Tập đoàn Hòa Phát bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt?

Trang Linh
20:55 - 29/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tập đoàn Hòa Phát bị phạt số tiền 112,5 triệu đồng với nguyên nhân không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Hòa Phát bị xử phạt

Tập đoàn Hòa Phát bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt 112,5 triệu đồng. Ảnh: Hòa Phát

Nguyên nhân Tập đoàn Hòa Phát bị xử phạt 112,5 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG).

Tập đoàn Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long bị phạt số tiền 112,5 triệu đồng với nguyên nhân không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Theo đó, tính đến thời điểm tháng 5/2024, Hòa Phát có 9 thành viên Hội đồng quản trị nhưng chỉ có 2 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nhiều công ty bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt

Bên cạnh Tập đoàn Hòa Phát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt cũng ra quyết định xử phát Công ty cổ phần Thủy điện Đakrông 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Thủy điện Đakrông không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên 2021, năm 2021, bán niên 2022 cũng như tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, bán niên 2021, năm 2021, bán niên 2022; báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021, bán niên 2022. 

Công ty cổ phần đầu tư Rivera cũng bị phạt 85 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX các tài liệu, gồm: tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2020, bán niên 2021, bán niên 2022, năm 2021, năm 2022; báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021, bán niên 2022, năm 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, bán niên 2022, năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. 

Công ty cổ phần đầu tư Rivera còn gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính bán niên 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021.

Bình luận của bạn

Bình luận