Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Bắc Giang

14:16 - 11/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông lần 1 năm 2024 môn Lịch sử của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang có tất cả 40 câu, thời gian làm bài trong 50 phút.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang như sau:

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Bắc Giang- Ảnh 1.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Bắc Giang- Ảnh 2.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Bắc Giang- Ảnh 3.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Bắc Giang- Ảnh 4.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Theo quy chế thi, kỳ thi có 5 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm các môn thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Về nội dung đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 11.

Bình luận của bạn

Bình luận