Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm khi xét giáo sư, phó giáo sư năm 2024

Thiên Ân
15:57 - 10/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội đồng Giáo sư nhà nước mới đây đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024.

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm khi xét giáo sư, phó giáo sư năm 2024- Ảnh 1.

Từ ngày 21/10-31/10, Hội đồng Giáo sư nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024. Ảnh: IT

Chi tiết danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2024:

1. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản năm 2024 Xem tại đây.

2. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học năm 2024 Xem tại đây.

3. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - Động lực năm 2024 Xem tại đây.

4. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2024 Xem tại đây.

5. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Dược học năm 2024 Xem tại đây.

6. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2024 Xem tại đây.

7. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2024 Xem tại đây.

8. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục năm 2024 Xem tại đây.

9. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm năm 2024 Xem tại đây.

10. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2024 Xem tại đây.

11. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2024 Xem tại đây.

12. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Trái đất - Mỏ năm 2024 Xem tại đây.

13. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024 Xem tại đây.

14. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Luật học năm 2024 Xem tại đây.

15. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim năm 2024 Xem tại đây.

16. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học năm 2024 Xem tại đây.

17. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2024 Xem tại đây.

18. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học năm 2024 Xem tại đây.

19. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học / Nhân học năm 2024 Xem tại đây.

20. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học năm 2024 Xem tại đây.

21. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi năm 2024 Xem tại đây.

22. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Toán học năm 2024 Xem tại đây.

23. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2024 Xem tại đây.

24. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao năm 2024 Xem tại đây.

25. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Văn học năm 2024 Xem tại đây.

26. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý năm 2024 Xem tại đây.

27. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2024 Xem tại đây.

28. Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Y học năm 2024 Xem tại đây.

Từ ngày 1/7-22/7, Các Hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Từ ngày 31/8-27/9, Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Từ ngày 21/10-31/10, Hội đồng Giáo sư nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.


Bình luận của bạn

Bình luận