Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024

Thiên Ân
10:15 - 09/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 từ ngày 21/10 đến ngày 31/10.

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024- Ảnh 1.

Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024. Ảnh minh họa: IT

Ngày 8/4, Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Trong đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước nêu chi tiết các mốc thời gian như sau:

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024- Ảnh 2.

Trên cơ sở lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 12, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 20, Điều 21, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 29/3/2019, được sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tiến hành thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau khi được thành lập, đề nghị các Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi hồ sơ thành lập Hội đồng gồm: Quyết định thành lập Hội đồng; Kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng; Lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng; Danh sách ứng viên đăng ký và Lịch xét của Hội đồng về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước theo địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, số 21 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 20/5/2024.

Năm 2023, có 589 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (chưa tính ứng viên từ Hội đồng giáo sư ngành khoa học an ninh và Hội đồng giáo sư ngành khoa học quân sự). Ngành Kinh tế có đông ứng viên được công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư nhất với 92 người.

Bình luận của bạn

Bình luận