Đại học Đà Nẵng công bố thông tin tuyển sinh vào các cơ sở đào tạo thành viên năm 2023

PV
06:58 - 23/01/2023

Đại học Đà Nẵng vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2023 vào 9 trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo trực thuộc.

Theo đó, các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng sẽ tuyển sinh tổng cộng 146 ngành, chương trình đào tạo khác nhau thuộc 16 lĩnh vực.

Các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng sử dụng 4 phương thức tuyển sinh chính gồm: Xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông; Xét học bạ trung học phổ thông; Xét tuyển sinh riêng và Xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Kỳ thi đánh giá năng lực của khối các trường sư phạm.

Một số chuyên ngành, ngành, chương trình đào tạo mới mở được tuyển sinh lần đầu năm 2023 để đáp ứng nhu cầu của xã hội gồm: Chuyên ngành Marketing số giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh của Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng; Ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn;

Chuyên ngành Công nghệ nano của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng); Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.