Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh

Thiên Ân
11:14 - 21/01/2023

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 (dự kiến).

Năm nay, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 3.636 chỉ tiêu (chưa bao gồm chỉ tiêu Đại học chính quy Quốc tế do đối tác cấp bằng) theo 5 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổng hợp - Kết hợp kết quả học tập và thành tích bậc trung học phổ thông để xét tuyển; Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do nhà trường tổ chức; Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét học bạ trung học phổ thông và phỏng vấn.

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, điều kiện đăng ký xét tuyển là học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức năm 2023 và tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 6,5 trở lên.

Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khi có phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực của trường tổ chức năm 2023 trên trang tuyển sinh của trường.

Thí sinh xem lịch thi đánh giá năng lực do trường tổ chức trên các kênh thông tin của trường và website của Trung tâm ngoại ngữ tin học của trường: https://flic.edu.vn/.

Nguyên tắc xét tuyển: thí sinh được đăng ký tối đa bốn nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển một nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất.

Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (theo quy định của trường) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có); xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu.

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng; và được thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình cộng điểm học tập của học kỳ 1 năm lớp 12.

Thí sinh được tham gia nhiều đợt thi đánh giá năng lực của Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả thi của các đợt thi trong năm chỉ được xét tuyển vào đúng năm tuyển sinh và đúng thời gian quy định nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức này.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh - Ảnh 1.

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 (dự kiến) của Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.