Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung chi trên 231 tỉ đồng xây dựng xã hội học tập

Hà Phong
14:35 - 09/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 9/7, tại Hà Tĩnh, Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2024.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Trí Lạc, Tỉnh uỷ viên, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

Cùng dự có đại diện Thường trực Hội Khuyến học các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và chủ tịch hội khuyến học các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Hà Tĩnh.
Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung chi trên 231 tỉ đồng xây dựng xã hội học tập- Ảnh 1.

Ông Vương Văn Việt - Chủ tịch Hội Khuyến học Thanh Hoá, Cụm trưởng Cụm thi đua và ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, tổ chức Hội các cấp của Cụm thi đua khuyến học Bắc miền Trung tiếp tục được kiện toàn, ổn định và đi vào hoạt động có nề nếp. Công tác tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm đẩy mạnh, đã có tác dụng tích cực thúc đẩy phong trào, công tác phát triển tổ chức hội, hội viên được phát triển. 

Công tác xây dựng, vận động Quỹ khuyến học được tiếp tục quan tâm và thực hiện, vận động được từ nhiều nguồn thể hiện sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân đối với công tác khuyến học. Khen thưởng, trao học bổng khuyến khích tài năng được thực hiện kịp thời, có ý nghĩa tích cực. 

Sự phối hợp giữa tổ chức Hội với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên viên và nhân dân về về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nâng lên rõ rệt.

6 tháng đầu năm 2024, công tác tổ chức Hội và hội viên ở các tỉnh Bắc miền Trung tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.
Đến nay toàn cụm có gần 3 triệu hội viên. Số lượng ban khuyến học các cơ quan đơn vị dòng họ ngày càng tăng về số lượng và chất lượng với nhiều cách làm mới nên việc xây dựng quỹ khuyến học đạt kết quả cao.
Công tác sử dụng quỹ đảm bảo đúng mục đích kịp thời thiết thực và có ý nghĩa.
6 tháng đầu năm 2024, tổng quỹ khuyến học của các tỉnh trong vùng Bắc miền Trung lên đến hơn 414 tỉ đồng, từ quỹ này đã chi hỗ trợ trên 231 tỉ đồng cho nhiệm vụ khuyến học, xây dựng xã hội học tập.
Tại hội nghị, đại diện hội khuyến học các tỉnh đã trao đổi chia sẻ những sáng kiến kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ như công tác xây dựng phát triển tổ chức Hội, xây dựng quỹ khuyến học và phong trào xây dựng các mô hình, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phong trào thi đua trong năm 2024.

Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung chi trên 231 tỉ đồng xây dựng xã hội học tập- Ảnh 2.

Ông Vương Văn Việt - Chủ tịch Hội Khuyến học Thanh Hoá, trưởng Cụm thi đua phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung chi trên 231 tỉ đồng xây dựng xã hội học tập- Ảnh 3.

Bà Trần Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh trình bày báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm 2024.

Toàn Cụm Bắc miền Trung có số gia đình đăng ký danh hiệu "Gia đình học tập": 2.357.804/2.590.407 gia đình đạt tỷ lệ 91,02%; số dòng họ đăng ký danh hiệu "Dòng họ học tập": 26.228/30.380 đạt tỷ lệ 86,33%; số cộng đồng đăng ký danh hiệu "Cộng đồng học tập": 11.689/12.207 đạt tỷ lệ 95,76%; số đơn vị đăng ký danh hiệu "Đơn vị học tập": 7.344/7.559 đạt tỷ lệ 77,16 %. Số công dân đăng ký công dân học tập: 2.861.072/ 6.260.386, tỷ lệ 45,70%.

Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung chi trên 231 tỉ đồng xây dựng xã hội học tập- Ảnh 4.

Cụm thi đua khuyến học số 4 Bắc miền Trung gồm Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung chi trên 231 tỉ đồng xây dựng xã hội học tập- Ảnh 5.

Năm 2024, Hội Khuyến học các tỉnh đều đã tiến hành đăng ký và phấn đấu đạt đơn vị xuất sắc đề nghị Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung chi trên 231 tỉ đồng xây dựng xã hội học tập- Ảnh 6.

Tại Hội nghị, lãnh đạo của Hội, chi hội khuyến học trao đổi thảo luận nhiều mô hình và kinh nghiệm khuyến học các địa phương.

Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung chi trên 231 tỉ đồng xây dựng xã hội học tập- Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự hội nghị cụm thi đua Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung.

Bình luận của bạn

Bình luận