Cử tri kiến nghị Lịch sử là môn bắt buộc thi tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Thiên Ân
12:30 - 11/02/2024
Công dân & Khuyến học trên

Cử tri tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, có phương án đưa môn Lịch sử là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt đầu từ năm 2025.

Cử tri kiến nghị Lịch sử là môn bắt buộc thi tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?- Ảnh 1.

Cử tri tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án đưa môn Lịch sử là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: Nhật Thịnh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Về vấn đề này, cử tri tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc đưa môn Lịch sử là một trong 4 môn thi bắt buộc trong thi tốt nghiệp trung học phổ là cần thiết bởi vì "dân ta phải biết sử ta", là một công dân của nước Việt Nam phải có kiến thức tối thiểu về lịch sử đất nước. 

Vì vậy, cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, có phương án đưa môn Lịch sử là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt đầu từ năm 2025.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 là một trong số nội dung quan trọng của ngành giáo dục và được toàn xã hội quan tâm. 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan về công tác thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông như:

Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học (Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 4/11/2013);

Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng gọn nhẹ, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học (Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội);

Sớm nghiên cứu, công bố Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực, giảm áp lực, giảm chi phí và tạo sự đồng thuận của xã hội (Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 của Chính phủ).

Phương án thi phải bảo đảm theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đáp ứng đúng mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018; kế thừa việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2015 đến nay.

Theo đó, để bảo đảm phương án thi được xây dựng đáp ứng các yêu cầu đề ra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4370/QĐ-BGDĐT ngày 19/12/ 2022 về việc thành lập Ban Xây dựng phương án thi (gồm các thành phần: nhà quản lý giáo dục cấp bộ và cấp địa phương; chuyên gia từ các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, hiệu trưởng trường trung học phổ thông và các thành phần khác).

Trong quá trình xây dựng phương án thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát, đánh giá tác động tại 63 tỉnh/thành phố cũng như xin ý kiến của các cơ quan liên quan và Chính phủ. 

Trên cơ sở nhận được sự đồng thuận cao của xã hội, chuyên gia và của các bộ, ban, ngành liên quan, ngày 28/11/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Phương án thi được ban hành kèm theo Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT bảo đảm gọn nhẹ, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội, các thí sinh có đủ kết quả đại diện cho các khối ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ, nghệ thuật, ngoại ngữ đồng thời bảo đảm quyền chủ động lựa chọn của học sinh theo đúng mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Từ năm 2015 cho đến nay, môn Lịch sử luôn là môn học bắt buộc nhưng học sinh được lựa chọn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thực tế môn học Lịch sử và Ngoại ngữ là hai môn học bắt buộc có kiểm tra, đánh giá điểm, có thể hiện điểm số vào học bạ, các kết quả này cũng được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp. 

Ngoài ra, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự môn thi Lịch sử và Ngoại ngữ theo đúng năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của các em.

Bình luận của bạn

Bình luận