Chứng minh nhân dân bị cấm sử dụng hoàn toàn khi nào?

Lam Linh
16:50 - 24/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo Luật Căn cước năm 2023, Chứng minh nhân dân còn hạn đến sau 31/12/2024 chỉ được sử dụng đến hết 31/12/2024. Tức là, Chứng minh nhân dân chính thức bị cấm sử dụng hoàn toàn từ năm 2025.

Chứng minh nhân dân bị cấm sử dụng hoàn toàn khi nào?- Ảnh 1.

Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Ảnh: Wikipedia

Từ năm 2025 trở đi, Chứng minh nhân dân sẽ bị cấm sử dụng hoàn toàn

Điều 2 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 170/2007/NĐ-CP nêu rõ, Chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp (dù là Chứng minh nhân dân 9 số hay 12 số).

Trong khi đó, từ ngày 1/1/2021, Bộ Công an đã triển khai cấp Căn cước công dân gắn chip thay cho Chứng minh nhân dân. Điều này nghĩa là những người được cấp Chứng minh nhân dân từ cuối năm 2020 sẽ được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2035. Sau thời điểm này, Chứng minh nhân dân chính thức bị "khai tử".

Song, theo khoản 2 Điều 46 Luật Căn cước năm 2023 thì Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Điều này nghĩa là năm 2025, Chứng minh nhân dân sẽ bị cấm sử dụng hoàn toàn.

Tuy nhiên, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Do đó cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

Ngoài ra, các Chứng minh nhân dân hết hạn từ ngày 15/10/2024 đến trước 30/6/2024 thì tiếp tục được sử dụng hết ngày 30/6/2024.

Trước năm 2025, Chứng minh nhân dân sẽ bị cấm dùng trong trường hợp nào?

Trước thời điểm chính thức bị khai tử từ ngày 1/1/2025 theo quy định của Luật Căn cước năm 2023, Chứng minh nhân dân sẽ bị cấm dùng trong các trường hợp dưới đây:

- Khi một người dùng hai hoặc nhiều Chứng minh nhân dân;

- Khi thôi/bị tước quốc tịch Việt Nam;

- Khi ra nước ngoài định cư;

- Khi dùng Chứng minh nhân dân của người khác;

- Các trường hợp khác: Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng; Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Hiện nay, người dân đang sử dụng 4 loại giấy tờ căn cước bao gồm: Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số, Căn cước công dân mã vạch và Căn cước công dân gắn chíp.

Khác với Chứng minh nhân dân chỉ được sử dụng đến hết 31/12/2024, Căn cước công dân mã vạch hay gắn chíp vẫn được sử dụng bình thường nếu thời hạn vẫn còn.

Như vậy, do Chứng minh nhân sẽ bị "khai tử" từ ngày 1/1/2025 nên từ thời điểm này, công dân chỉ còn được sử dụng Căn cước công dân mã vạch, Căn cước công dân gắn chip (còn hạn sử dụng) và thẻ Căn cước.