Bốn quý liên tiếp doanh thu phí bảo hiểm ghi nhận tăng trưởng âm

Trang Linh
14:24 - 09/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 53.300 tỉ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bốn quý liên tiếp doanh thu phí bảo hiểm ghi nhận tăng trưởng âm- Ảnh 1.

Doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng âm 4 quý liên tiếp.

Doanh thu phí bảo hiểm quý 1 năm 2024

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 53.300 tỉ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Đến hết tháng 3. Doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 33.740 tỉ đồng, giảm 10,9%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.555 tỉ đồng, tăng 9,8%.

Như vậy, tổng doanh thu phí bảo hiểm tại thị trường Việt Nam đã ghi nhận 4 quý liên tiếp suy giảm. Trước đó, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường giảm lần đầu tiên vào quý 2 năm 2023 và đến nay vẫn chưa thể phục hồi.

Trong giai đoạn 2016-2022, doanh thu phí bảo hiểm đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng bình quân 11-26%. Trong đó, bảo hiểm nhân thọ có mức tăng trưởng mạnh 13-35%. Tuy nhiên, đến năm 2023, thị trường bảo hiểm đã phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Tính chung năm 2023, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 227.100 tỉ đồng, giảm 8,3% so với năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt gần 156.000 tỉ đồng, giảm 12,5%, bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 71.100 tỉ đồng, tăng 2,4%.

Cụ thể, năm 2023, quý đầu năm vẫn tăng trưởng 6,8% nhưng đến quý 2 quay đầu giảm 3,1%; quý 3 giảm 10,4% và quý 4 giảm 11,9%.

Thanh tra, xử lý nhiều vi phạm của các doanh nghiệp bảo hiểm

Trước đó, trong năm 2022 và 2023, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 10/17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bán qua ngân hàng (bancassurance).

Qua thanh tra phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động ban hành quy trình, quy chế; biểu phí sản phẩm; các đại lý bảo hiểm không tuân thủ quy định công ty và quy định pháp luật.

Cơ quan thanh tra của Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính 21.000 tỉ đồng; xử phạt hành chính hai doanh nghiệp 310 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan thanh tra đã đình chỉ hoạt động ký kết hợp đồng bảo hiểm mới khai thác qua kênh ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thời hạn; yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm.

Trong năm 2024, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng cường sự minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm.

Để chấn chỉnh những mặt trái, sai lệch trong triển khai hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm nói chung và kênh ngân hàng nói riêng, Bộ Tài chính đã có kế hoạch thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm.

Bình luận của bạn

Bình luận