57% hợp đồng bán qua ngân hàng bị hủy trong năm đầu, bảo hiểm AIA bị thanh tra vạch ra nhiều sai phạm

Trang Linh
10:27 - 02/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo kết luận thanh tra hoạt động bán bảo hiểm thông qua ngân hàng tại Bảo hiểm nhân thọ AIA, 6% hợp đồng hủy bỏ trong 21 ngày, 57% hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mua qua kênh ngân hàng bị hủy, mất hiệu lực từ năm thứ nhất.

thanh tra bảo hiểm AIA

Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra tại Bảo hiểm AIA Việt Nam.

Theo kết luận thanh tra bảo hiểm AIA vừa được Bộ Tài chính công bố, năm 2022, Công ty bảo hiểm AIA bán bảo hiểm qua sáu tổ chức tín dụng gồm VPBank, Bản Việt, KienlongBank, CitiBank, HSBC Việt Nam, PVBank. Trong đó, đối tác phân phối bảo hiểm có doanh thu khai thác mới cao nhất là VPBank. Đến cuối 2022, AIA đã trả hơn 7.200 tỉ đồng số tiền hỗ trợ ban đầu cho VPBank.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và số liệu báo cáo của Công ty bảo hiểm AIA, doanh thu phí bảo hiểm triển khai bán qua ngân hàng đạt 5.290 tỉ đồng, chiếm 28% tổng doanh thu phí. Tính theo việc bán hợp đồng mới, kênh ngân hàng đóng góp 42% tổng phí khai thác mới của AIA với 1.548 tỉ đồng.

Về tình hình hủy hợp đồng, năm 2022, bảo hiểm AIA phát hành mới 73.474 hợp đồng qua kênh phân phối ngân hàng, trong đó có 4.440 hợp đồng bảo hiểm hủy bỏ trong thời gian cân nhắc 21 ngày, chiếm tỉ lệ 6%, hoàn trả phí bảo hiểm cho khách hàng tổng số tiền là 222,8 tỉ đồng.

Theo báo cáo của AIA Việt Nam, tỉ lệ duy trì hợp đồng năm thứ nhất đối với hợp đồng bảo hiểm bán qua ngân hàng (tính theo phí bảo hiểm) là 43%. Như vậy, khoảng 57% hợp đồng bị hủy, mất hiệu lực từ năm thứ nhất.

Thanh tra bảo hiểm AIA, phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình bán bảo hiểm qua ngân hàng

Trong kết luận thanh tra, Bộ Tài chính nhấn mạnh những tồn tại của Công ty bảo hiểm AIA trong hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Theo đó, 167 nhân viên ngân hàng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, giới thiệu khách hàng tham gia 232 hợp đồng bảo hiểm liên kết chung khi chưa được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý, hoặc chưa được chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Hơn 3.000 nhân viên ngân hàng của các ngân hàng đối tác như BVBank, KienLongBank... được công ty AIA đào tạo để giới thiệu khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị nhưng chưa đảm bảo đầy đủ nội dung, thời lượng đào tạo theo quy định của Bộ Tài chính. Theo đó, các nhân viên ngân hàng này chỉ giới thiệu khách tham gia mà không tham gia vào việc tư vấn, chào bán và thu xếp ký kết hợp đồng.

Tình trạng đại lý bảo hiểm chưa hợp tác trong quá trình điều tra, làm rõ các nội dung phản ánh của khách hàng vẫn xảy ra.

Khi triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, nhiều nhân viên ngân hàng chưa đảm bảo chất lượng tư vấn, chưa giải thích rõ hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng tách biệt với hoạt động của ngân hàng.

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đề nghị Tổng Giám đốc AIA Việt Nam rà soát, tăng cường quản lý hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng để giảm tình trạng hủy hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của người mua. 

Việc ban hành các quy định về hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng phải đảm bảo khách hàng được tư vấn phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính, nhận thức rõ được quyền lợi, các khoản phí, cũng như rủi ro...