Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm y tế học đường

Thiên Ân
15:12 - 31/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Cử tri tỉnh Quảng Bình đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, căn cứ tình hình thực tế, tính chất công việc đội ngũ y tế học đường phải thực hiện để bổ sung nhân viên y tế học đường vào biên chế chính thức trong cơ sở giáo dục.

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm y tế học đường- Ảnh 1.

Nhân viên y tế khám bệnh cho học sinh. Ảnh: Quốc Việt

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 48/BDN về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cử tri tỉnh Quảng Bình cho rằng: "Y tế học đường có nhiệm vụ rất quan trọng, nặng nề, đòi hỏi phải có trách nhiệm cao với công việc và không để sai sót vì liên quan đến bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh. Đa số các trường đều có số lượng học sinh đông nhưng chỉ có 1 nhân viên y tế họ phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ như kiểm thực, lưu mẫu thức ăn, tai nạn thương tích tại trường, ốm đau, phòng chống dịch bệnh...

Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì nhân viên y tế học đường thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ và được thực hiện chế độ hợp đồng như đối với nhân viên bảo vệ, tạp vụ không thuộc nhóm vị trí việc làm được định biên trong cơ sở giáo dục". 

Do đó, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, căn cứ tình hình thực tế, tính chất công việc mà đội ngũ y tế học đường phải thực hiện để bổ sung nhân viên y tế học đường vào biên chế chính thức trong cơ sở giáo dục, giúp họ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.

Về kiến nghị của cử tri, Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm y tế học đường tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm y tế học đường tại Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phù hợp.

Đồng thời, Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn về vị trí việc làm với các nhóm sau: Công chức lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ chuyên môn dùng chung hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm. Trong đó, đề nghị điều chỉnh vị trí "y tế học đường" từ nhóm danh mục hỗ trợ, phục vụ sang nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong các cơ sở giáo dục.