Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng, hiệu phó một số trường cao đẳng nghề

Trần Vũ
07:54 - 04/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hà Nội vừa có quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng, hiệu phó một số trường cao đẳng nghề, gồm:Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc; Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng, hiệu phó một số trường cao đẳng nghề - Ảnh 1.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được bổ nhiệm 2 tân Hiệu phó.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng, hiệu phó một số trường cao đẳng nghề, gồm: 

Quyết định số 2859/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Bùi Kim Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Bùi Kim Dương được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,9.

Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm Tiền lâm sàng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Thanh Phong được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,7.

Quyết định số 2863/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bà Nguyễn Thị Thu Trang được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,7.

Quyết định số 2860/QĐ-UBND bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Huy, tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Nguyễn Văn Huy được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,7.

Bình luận của bạn

Bình luận