Bảo tồn tiếng nói, chữ viết Khmer từ nhà trường đến nhà chùa

PV
11:24 - 03/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Việc dạy chữ Khmer được thực hiện tại hàng trăm trường học và rất nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết Khmer từ nhà trường đến nhà chùa- Ảnh 1.

Một buổi dạy ngôn ngữ Khmer trong trường học ở Trà Vinh. Ảnh: TTXVN

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, tại Trà Vinh hiện nay, việc dạy ngôn ngữ mẹ đẻ cho đồng bào Khmer rất phổ biến. Ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương đã đưa chương trình dạy chữ Khmer vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bình quân mỗi năm học, toàn tỉnh có trên 100 cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy chữ Khmer với hơn 800 lớp và 19.000 học sinh học. Riêng năm học 2023 - 2024, tỉnh có 125 trường học dạy tiếng Khmer cho gần 36.000 học sinh, trong đó, cấp Tiểu học có 80 trường, Trung học cơ sở 41 trường và Trung học phổ thông 4 trường.

Bên cạnh đó, địa phương còn tổ chức các lớp bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Các lớp học này do các vị sư và Achar (người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số) thông thạo tiếng Khmer đảm nhiệm công tác giảng dạy.

Hơn 10 năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 2.000 vị Sư và Achar để phục vụ tốt công tác giảng dạy. Những người dạy học tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh được hỗ trợ 35.000 đồng/tiết học.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer, Trà Vinh luôn chú trọng vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó có ngôn ngữ dân tộc thiểu số dân tộc Khmer. Tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc dạy học tiếng Khmer; quyền lợi và trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer.

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy tiếng Khmer. Cùng với đó, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Khmer.

Hiện tỉnh Trà Vinh có 160 trường Tiểu học, 101 trường Trung học cơ sở, 35 trường Trung học phổ thông, 9 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 1 trường Trung cấp Pali Khmer, 1 trường Thực hành sư phạm (trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh).

Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học đủ điều kiện tổ chức dạy tiếng Khmer; 45% giáo viên dạy tiếng Khmer đạt chuẩn đào tạo theo quy định.

Đến năm 2030, tổ chức dạy học tiếng Khmer tại 100% cơ sở, giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở đủ điều kiện; 100% giáo viên dạy tiếng Khmer đạt chuẩn đào tạo theo quy định.

Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó có ngôn ngữ dân tộc thiểu số Khmer của tỉnh Trà Vinh không chỉ góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, mà còn giúp tình đoàn kết của hai dân tộc Kinh - Khmer ngày càng được thắt chặt, phát huy sức mạnh nội lực trong xây dựng và phát triển của một tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Box: Đảng, Nhà nước rất quan tâm vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó có ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Với việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer Nam Bộ, Chính phủ đã giao Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn (thuộc Trường Đại học Trà Vinh) thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Bình luận của bạn

Bình luận