Ba kịch bản điều hành giá năm 2024: Tính toán cặn kẽ thời điểm điều chỉnh giá một số mặt hàng, dịch vụ

Thúy Hằng
16:59 - 24/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trên cơ sở tổng hợp thông tin và cập nhật dự báo xu hướng giá các mặt hàng quan trọng thiết yếu là trọng tâm của công tác quản lý, điều hành giá trong năm 2024, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản.

Ba kịch bản điều hành giá năm 2024: Tính toán cặn kẽ thời điểm điều chỉnh giá một số mặt hàng, dịch vụ- Ảnh 1.

Bình quân quý đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả công tác quản lý, điều hành giá năm 2024 trong quý 1, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024 cho biết từ đầu năm đến nay, thị trường hàng hóa tương đối ổn định. Bình quân quý đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2023.

Thị trường bán lẻ vẫn được kỳ vọng đang trên đà phục hồi. Tính chung cả quý, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1537 nghìn tỉ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu du lịch lữ hành tăng 46,3%...

Ba kịch bản điều hành giá năm 2024

Trên cơ sở tổng hợp thông tin và cập nhật dự báo xu hướng giá các mặt hàng quan trọng thiết yếu là trọng tâm của công tác quản lý, điều hành giá trong năm 2024, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản điều hành giá.

Kịch bản 1: Dự báo CPI bình quân tăng khoảng 3,64% so với năm 2023.

Kịch bản 2: Dự báo CPI tăng 4,05% so với năm 2023.

Kịch bản 3: Dự báo CPI tăng khoảng 4,5% so với năm 2023.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng kiến nghị các biện pháp điều hành giá trong quý 2 năm 2024 và các tháng còn lại của năm 2024. Trong đó, tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường các dịch vụ công và hàng hóa do Nhà nước quản lý với mức độ và liều lượng phù hợp; đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, triển khai thi hành Luật Giá có hiệu lực từ 1/7/2024.

Từng bộ, ngành phải chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá năm 2024, đặc biệt là quản lý điều hành giá vàng miếng

Kết luận tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá xem xét công tác quản lý, điều hành giá quý 1 và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các thành viên thảo luận, làm rõ những nguyên nhân về vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý điều hành giá nhất là giá hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, các hàng hóa đặc biệt (giá vàng miếng, giá nhà chung cư), cũng như chính sách tài khóa, tiền tệ.

Đồng thời, đánh giá sát tình hình diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa trong nước và quốc tế để chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản với những giải pháp điều hành chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Ba kịch bản điều hành giá năm 2024: Tính toán cặn kẽ thời điểm điều chỉnh giá một số mặt hàng, dịch vụ- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các thành viên thảo luận, làm rõ những nguyên nhân về vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý điều hành giá. Ảnh: Trần Mạnh

"Từng bộ, ngành, nhất là Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chủ động xây dựng các kịch bản quản lý, điều hành giá các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, phù hợp với kịch bản điều hành chung, không để bị động", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải tính toán thời điểm phù hợp với quá trình thực hiện chính sách tiền lương mới, đảm bảo thực hiện kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.

Các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; điều hành chính sách tiền tệ (tính dụng, lãi suất, tỉ giá) hợp lý góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng...

Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý mặt hàng vàng. Trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý. 

Đồng thời phải nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lâu dài về quản lý mặt hàng vàng, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Bình luận của bạn

Bình luận