6 tỉnh thành cùng tập huấn, chia sẻ dịch vụ công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường

Trần Vũ
17:42 - 09/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Từ ngày 9-10/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Mục đích nhằm hỗ trợ, bảo vệ học sinh; tuyên truyền về mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội, tư vấn tâm lý trong trường học.

Tham dự tập huấn có đại diện cán bộ, giáo viên cốt cán thực hiện công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục tại 6 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hòa Bình và Hà Giang
6 tỉnh thành cùng tập huấn, chia sẻ dịch vụ công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường- Ảnh 1.

Công tác tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong các nhà trường cần được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa

Tại buổi tập huấn về mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt cho biết: hiện nay, ngoài việc thực hiện chương trình giáo dục tại các nhà trường, học sinh còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác như bạo lực học đường, xâm hại tình dục, tệ nạn xã hội… Vì vậy, công tác tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong các nhà trường cần được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa.

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường. Cùng với đó, phối hợp với các bộ, ban, ngành, các tổ chức trong nước và quốc tế để triển khai hội thảo, tập huấn, khảo sát, biên soạn tài liệu hướng dẫn, xây dựng các ấn phẩm truyền thông cho công tác này.

Ông Trần Văn Đạt cho rằng, trình độ chuyên môn và kỹ năng của giáo viên, cán bộ cốt cán thực hiện công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường có vai trò quyết định và cần phải được nâng cao.

Theo đó, các cán bộ, giáo viên tham gia đợt tập huấn với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sẽ trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tiếp thu, cầu thị nắm bắt những kiến thức, giải pháp, kỹ năng cần thiết được truyền thụ từ các giảng viên, chuyên gia tập huấn để áp dụng phù hợp, hiệu quả tại các cơ sở giáo dục.

Đợt tập huấn diễn ra trong 2 ngày với nội dung chính là tập huấn thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học và tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện mô hình tại một số cơ sở giáo dục, tổ chức, viện nghiên cứu. Đội ngũ quản lý, giáo viên thực hiện công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học đã tham gia trao đổi, thảo luận, tiếp thu kiến thức, nêu băn khoăn xung quanh các vấn đề tổ chức hoạt động, quy trình thực hiện, lựa chọn mô hình phù hợp, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính… để có thể triển khai hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường.

Được biết, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục đích của thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý trường học nhằm triển khai các quy định và hướng dẫn tổ chức hoạt động công tác xã hội, tư vấn tâm lý trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hỗ trợ, bảo vệ học sinh; tuyên truyền về mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội, tư vấn tâm lý trong trường học tại các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, nghiên cứu thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục phù hợp với quy định và thực tiễn tại các địa phương.

Thời gian thí điểm thực hiện mô hình trong 6 tháng (từ tháng 2 đến tháng 8/2024) tại 6 địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mô hình thí điểm sẽ thực hiện các nội dung: Hướng dẫn tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục theo đúng quy định, phù hợp thực tiễn tại các địa phương; tổ chức tập huấn chuyên môn cho các trường triển khai thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý.

Trong quá trình triển khai thí điểm vận hành mô hình công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị; khảo sát, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc triển khai thí điểm; đánh giá và xây dựng báo cáo kết quả việc triển khai thí điểm mô hình tại các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức khảo sát, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc triển khai thí điểm, đánh giá và báo cáo kết quả việc triển khai thí điểm mô hình tại các cơ sở giáo dục để làm căn cứ nhân rộng mô hình trong những năm học tiếp theo.

Bình luận của bạn

Bình luận