Những người được tăng lương hưu từ 1/7/2024

Lam Linh
17:55 - 23/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Sau khi thực hiện cải cách tiền lương, từ ngày 1/7/2024, sẽ có nhiều nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu.

Những người được tăng lương hưu từ 1/7/2024- Ảnh 1.

Khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7, sẽ có nhiều nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu. Ảnh: Hà Linh

Lương hưu là gì?

Lương hưu hay còn gọi là chế độ hưu trí. Đây là khoản phí được chi trả cho những người lao động đã đến độ tuổi về hưu (hết tuổi lao động) theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo đó, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ lao động và đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Chế độ này sẽ giúp bảo đảm cho người lao động khi về già sẽ có khoản chi phí cần thiết để chi trả cho nhu cầu sống thiết yếu và chăm sóc sức khỏe của bản thân.

Bên cạnh đó, chế độ hưu trí giúp cho người lao động có thể an sinh yên ổn khi về già mà không trở thành gánh nặng của gia đình hay xã hội.

Theo quy định, chế độ hưu trí bao gồm 2 quá trình là đóng và hưởng. Quá trình đóng được thực hiện khi người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội và quá trình hưởng bắt đầu từ khi người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu cho đến khi qua đời.

Tuỳ theo mong muốn của người lao động, lương hưu có thể nhận 1 lần hoặc nhận hàng tháng.

3 nhóm đối tượng được tăng lương hưu từ ngày 1/7

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu từ 1/7, phân chia thành 3 nhóm như sau:

Nhóm 1: Là những người nghỉ hưu thông thường. Với nhóm này, lương hưu được điều chỉnh không thấp hơn 50% so với mức tăng lương sau cải cách để đảm bảo hài hòa, cân đối, không để người nghỉ hưu bị đẩy xa hơn, thiệt thòi khi cải cách tiền lương.

Nhóm 2: Là những người hưởng lương ngân sách mà nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, Nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm phần chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương.

Nhóm 3: Là nhóm nghỉ hưu trước năm 1995, Nhà nước sẽ có chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa.

9 trường hợp nhận được mức tăng lương hưu đáng kể 

Trước đó, ngày 29/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với 9 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

9 đối tượng này đã hưởng mức lương hưu được điều chỉnh, áp dụng từ 1/7/2023 đến trước 1/7/2024. Sau ngày 1/7/2024, Nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã quy định. Như vậy, với những người này, lương hưu tăng liên tiếp.

Cụ thể, 9 nhóm đối tượng được đề cập gồm:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1/1/1995.

Những đối tượng này đã được điều chỉnh lương hưu theo mức cụ thể từ 1/7/2023 đến trước 1/7/2024. Như vậy, từ sau 1/7/2024, những đối tượng trên cũng có thể thuộc diện được tăng lương hưu.

Chờ văn bản quy định mức tăng cụ thể

Theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, từ ngày 1/7, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy, cùng với cải cách tiền lương, lương hưu sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/7.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã dựa trên yếu tố trượt giá đầu vào điều chỉnh lương hưu và tăng trưởng kinh tế năm 2023 đã đề xuất tăng lương hưu 8% từ ngày 1/7/2024.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng, đề xuất mức tăng này sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương và người hưởng lương hưu từ ngày 1/7/2024 trở đi.

Tuy nhiên, để xác định lương hưu năm 2024 tăng bao nhiêu phần trăm thì phải chờ văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Bình luận của bạn

Bình luận