10 điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học trong vòng 10 năm qua

Phạm Thuý Hằng
09:00 - 01/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2024, công tác tuyển sinh đại học cao đẳng cơ bản ổn định như những năm trước. Đây là năm thứ 10 thực hiện đổi mới tuyển sinh (từ năm 2015 đến nay) có thể rút ra 10 điểm mới trong tuyển sinh và xét tuyển đại học, cao đẳng như sau:

Bình luận của bạn

Bình luận